JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Uutiset

Matka kotimultiin vei lähes 80 vuotta – korpraali Niilo Porala haudattiin Lahdessa soti­laal­lisin menoin

Sankarivainaja korpraali Niilo Porala laskettiin haudanlepoon. Kuva: Jani Mahkonen

Sankarivainaja korpraali Niilo Porala laskettiin haudanlepoon. Kuva: Jani Mahkonen

Jani Mahkonen

10.10.2023
Janne Urpunen

Tais­te­lu­lä­het­ti Nii­lo Ola­vi Po­ra­la hau­dat­tiin ko­ti­kun­tan­sa mul­tiin Alek­sin Ki­ven päi­vä­nä. Po­ra­lan maal­li­set jään­nök­set las­ket­tiin pie­nes­sä val­koi­ses­sa ar­kus­sa Lah­den Ris­tin­kir­kon san­ka­ri­hau­taus­maa­han kun­ni­a­lau­kaus­ten saat­te­le­ma­na. San­ka­ri­vai­na­jan vii­meis­tä mat­kaa to­dis­ti muu­ta­ma kym­me­nen su­ku­lais­ta ja hie­man suu­rem­pi jouk­ko kau­pun­ki­lai­sia.

Lah­te­lai­nen so­ta­kam­ree­ri Ju­ha­ni Vilo kävi esit­täy­ty­mäs­sä Po­ra­lan su­ku­lai­sil­le siu­nauk­sen jäl­keen. Hän sa­noi tul­leen­sa pai­kal­le kii­tol­li­suu­des­ta. Vi­lon isä Mat­ti Vilo oli jää­dä ke­säl­lä 1944 puna-ar­mei­jan suur­hyök­käyk­ses­sä 8. di­vi­si­oo­nan kans­sa mot­tiin Sy­vä­rin taak­se.

– En oli­si tääl­lä, jos Nii­lo ei oli­si pis­tä­nyt hant­tiin sil­loin. Hän oli yk­si niis­tä, jot­ka huo­leh­ti­vat sii­tä, et­tä 8. di­vi­si­oo­na ei jää­nyt mot­tiin, vaan pää­si Sy­vä­ril­tä pit­kin met­siä pois, Vilo ker­toi.

Korp­raa­li Po­ra­la, Eril­lis­pa­tal­joo­na 15:n 22-vuo­ti­as tais­te­lu­lä­het­ti, kaa­tui kol­men ase­vel­jen­sä ta­voin vas­ta­hyök­käyk­ses­sä Tuu­los­jo­el­la 24. ke­sä­kuu­ta. Po­ra­lan maal­li­set jään­nök­set jäi­vät ken­täl­le ja ka­dok­siin lä­hes 80 vuo­dek­si.

– Nii­lon löy­ty­mi­nen tuli meil­le yl­lä­tyk­se­nä. Nii­lon si­sa­rus­ten kan­nal­ta oli­si ol­lut tär­ke­ää, et­tä hä­net oli­si löy­det­ty ai­kai­sem­min. Si­sa­ruk­set, jot­ka ovat jo kuol­leet, muis­te­li­vat ai­na Nii­loa, ker­toi Nii­lo Po­ra­lan vel­jen­poi­ka Jou­ko Po­ra­la.

Jäl­ki­pol­via Nii­lon muis­to yh­dis­tää.

– Tääl­lä hau­ta­jai­sis­sa on su­ku­lai­sia, jot­ka ei­vät ole ai­kai­sem­min ta­van­neet toi­si­aan.

Jou­ko Po­ra­lan mie­leen nou­si­vat san­ka­ri­hau­taus­ta seu­ra­tes­sa vas­taa­vat toi­mi­tuk­set maa­il­mal­ta.

– Kun ajat­te­lee sitä ja tätä ai­kaa, maa­il­ma on ai­van hul­lu. Pal­jon ei ole opit­tu. Sama peli jat­kuu ym­pä­ri maa­il­maa. Pai­kat vaih­tu­vat, mut­ta so­ti­mi­nen jat­kuu. Olem­me on­nek­kai­ta, et­tä van­hem­pam­me sel­vi­si­vät so­dis­ta hen­gis­sä, ja Suo­mes­sa on ol­lut sen jäl­keen va­kaa­ta, mut­ta tu­le­vai­suus on ar­vaa­ma­ton. Nii­lo jou­tui an­ta­maan ai­no­an hen­ken­sä isän­maan hy­väk­si.

Nii­lo Po­ra­lan siu­nauk­sen toi­mit­ti kent­tä­ro­vas­ti Jark­ko Lie­vo­nen Kar­ja­lan pri­kaa­tis­ta.

Edel­li­sen ker­ran Lah­des­sa jär­jes­tet­tiin san­ka­ri­hau­ta­jai­set vuon­na 2008. Korp­raa­li Po­ra­lan vai­heis­ta ker­to­neen Ete­lä-Suo­men Sa­no­mien mu­kaan Suo­mes­sa hau­da­taan vuo­si­ta­sol­la yhä noin kym­me­nen san­ka­ri­vai­na­jaa.

Lue lisää aiheesta

Päivän psalmi

Luetuimmat

Digilehti

Epaper cover

Digilehti

Epaper cover