JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Uutiset

Marita Liulian Kias­mas­sakin esillä ollut teos siirtyi Heinolan seurakunnan omistukseen – täällä sitä voi käydä katsomassa

Taiteilija Marita Liulia luovutti tiistaina Heinolan seurakunnalle teoksensa Christianity. Työ sai paikan seurakuntasalina toimivan Lampisalin seinältä.

Taiteilija Marita Liulia luovutti tiistaina Heinolan seurakunnalle teoksensa Christianity. Työ sai paikan seurakuntasalina toimivan Lampisalin seinältä.

Irja Voutila

31.8.2022
Irja Voutila

Tai­tei­li­ja Ma­ri­ta Liu­lia luo­vut­ti tiis­tai­na Hei­no­lan seu­ra­kun­nal­le te­ok­sen­sa Chris­ti­a­ni­ty. Vuon­na 2009 Liu­li­an Choo­sing My Re­li­gi­on -näyt­te­lys­sä Ki­as­mas­sa esil­lä ol­lut työ sai pai­kan seu­ra­kun­ta­sa­li­na toi­mi­van Lam­pi­sa­lin sei­näl­tä.

Kool­taan kak­si ker­taa kak­si met­riä ole­va kul­lan­hoh­toi­nen maa­laus ja uu­det ver­hot luo­vat ti­laan juh­la­vaa tun­nel­maa.

Liu­lia esit­te­li ti­lai­suu­des­sa te­os­taan ja ker­toi sen työs­tä­mi­sen ol­leen ta­val­laan elä­män­mit­tai­nen pro­jek­ti – kuin kur­kis­tus tai­tei­li­jan sie­luun.

Te­ok­ses­sa on usei­ta ker­rok­sia, ja sii­nä voi näh­dä esi­mer­kik­si var­hai­sen kris­til­li­sen kirk­ko­ra­ken­nuk­sen muo­don, ris­tin ja Jee­suk­sen kas­vot. Pie­nis­tä ne­li­öis­tä koos­tu­va pin­ta­ku­vio vie aja­tuk­set var­haisk­ris­til­li­siin mo­sai­ik­kei­hin tai ny­ky­tek­no­lo­gi­an pik­se­li­maa­il­maan. Te­ok­sen nimi Chris­ti­a­ni­ty tar­koit­taa kris­til­li­syyt­tä. Li­sä­ni­me­nä tai ala­ot­sik­ko­na on "Lah­jak­si olet­te saa­neet, lah­jak­si an­ta­kaa" (Matt.10:8).

Hei­no­lan kirk­ko­neu­vos­to päät­ti tou­ko­kuus­sa ot­taa te­ok­sen vas­taan ja aset­taa sen esil­le Lam­pi­sa­liin. Te­ok­sen paik­kaa ja Lam­pi­sa­lin si­sus­ta­mis­ta suun­nit­te­li kirk­ko­neu­vos­ton aset­ta­ma tai­de­toi­mi­kun­ta, jo­hon kuu­lu­vat Ka­le­vi Pel­to­la, Jan­ne Ha­tak­ka, Kari-Paa­vo Kok­ki, Rit­va-Mai­ja Kuus­kos­ki, Kati Met­so ja Mir­ja Sten­roos.

Ma­ri­ta Liu­lia

Mo­ni­a­lai­nen ny­ky­tai­tei­li­ja

Ma­ri­ta Liu­lia on mo­ni­a­lai­nen ny­ky­tai­tei­li­ja, jon­ka te­ok­sia on esi­tet­ty vii­des­sä­kym­me­nes­sä maas­sa.

Hä­nen tuo­tan­toon­sa kuu­luu maa­lauk­sia, ly­hy­te­lo­ku­via, te­at­te­ri- ja tans­sie­si­tyk­siä, mul­ti­me­di­a­te­ok­sia, kuun­nel­mia ja kir­jo­ja.

Liu­lia on saa­mia pal­kin­to­ja ovat muun mu­as­sa Pro Fin­lan­dia, Prix Ars Elect­ro­ni­ca ja Prix Mö­bius In­ter­na­ti­o­nal.

Lue lisää aiheesta

Päivän psalmi

Luetuimmat

Digilehti

Epaper cover

Digilehti

Epaper cover