JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Uutiset

Lähetyksen kesäpäivät Vierumäelle kesäkuussa – Lähe­ty­syh­distys Kylväjä houkuttelee uutta väkeä valta­kun­nal­li­seen tapahtumaan urhei­luo­pis­tolle

Lähetyksen kesäpäivien musiikkivieraina Vierumäellä esiintyvät Outi ja Lee Müller. Kuva: Outi ja Lee Müller

Lähetyksen kesäpäivien musiikkivieraina Vierumäellä esiintyvät Outi ja Lee Müller. Kuva: Outi ja Lee Müller

Outi ja Lee Müller

15.3.2022
Teemu Leppänen

Lä­he­ty­syh­dis­tys Kyl­vä­jä jär­jes­tää Lä­he­tyk­sen ke­sä­päi­vät 10.–11.6. Vie­ru­mä­en ur­hei­luo­pis­tol­la Hei­no­las­sa. Ta­pah­tu­ma on jo toi­nen tänä vuon­na Päi­jät-Hä­mees­sä jär­jes­tet­tä­vä val­ta­kun­nal­li­nen kris­til­li­nen ke­sä­ta­pah­tu­ma. Kan­san Raa­mat­tu­seu­ra ja Hol­lo­lan seu­ra­kun­ta ovat tie­dot­ta­neet ai­em­min jär­jes­tä­vän­sä Sa­nan Su­vi­päi­vät Hol­lo­las­sa 17.–19.6.

Kyl­vä­jän vies­tin­tä­pääl­lik­kö Mari Tu­ru­nen ker­too, et­tä Vie­ru­mä­ki va­li­koi­tui ta­pah­tu­man jär­jes­tä­mis­pai­kak­si sen mo­ni­puo­lis­ten ma­joi­tus- ja ak­ti­vi­teet­ti­mah­dol­li­suuk­sien vuok­si.

– Toi­vom­me, et­tä uu­si ym­pä­ris­tö hou­kut­te­lee myös kä­vi­jöi­tä, joil­le Lä­he­ty­syh­dis­tys Kyl­vä­jä on en­tuu­des­taan vie­raam­pi.

Ta­pah­tu­ma pal­ve­lee eri-ikäi­siä osal­lis­tu­jia, ja oh­jel­maa on myös lap­sil­le. Yrit­tä­jil­le sekä lii­ke-elä­mäl­le jär­jes­te­tään oma ta­paa­mi­nen. En­nak­ko­ta­pah­tu­ma­na jär­jes­te­tään mis­si­o­lo­gi­nen sym­po­sium te­o­lo­geil­le ja lä­he­tyk­ses­tä vas­taa­vil­le seu­ra­kun­tien työn­te­ki­jöil­le.

Tänä vuon­na ta­pah­tu­maa ei strii­ma­ta. Pai­kan pääl­lä on mah­dol­li­suus koh­taa­mi­seen, vuo­ro­vai­ku­tuk­seen sekä vir­kis­ty­mi­seen laa­duk­kaan mu­sii­kin, raa­mat­tuo­pe­tuk­sen ja lä­he­tys­työn uu­tis­ten ää­rel­lä. Mu­ka­na ovat muun mu­as­sa piis­pa Sep­po Häk­ki­nen, Kyl­vä­jän lä­he­tys­työn­te­ki­jöi­tä pa­ko­lais­työs­tä ja sul­je­tuis­ta mais­ta sekä mu­siik­ki­vie­rai­na Ou­ti ja Lee Müller. Yh­teis­työ­kump­pa­ni­na toi­mii Hei­no­lan seu­ra­kun­ta.

Lue lisää aiheesta

Päivän psalmi

Luetuimmat

Digilehti

Epaper cover

Digilehti

Epaper cover