JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Uutiset

Lahden seura­kun­ta­yh­tymän hallin­to­joh­taja vaihtuu – myös kaksi muuta johtavaa virkaa auki

Pasi Mäkelä työskenteli Lahden seurakuntayhtymän hallintojohtajana kolme vuotta. Kuva: Markus Luukkonen

Pasi Mäkelä työskenteli Lahden seurakuntayhtymän hallintojohtajana kolme vuotta. Kuva: Markus Luukkonen

Markus Luukkonen

13.1.2023
Teemu Leppänen

Lah­den seu­ra­kun­ta­yh­ty­män hal­lin­to­joh­ta­ja Pasi Mä­ke­lä on ir­ti­sa­nou­tu­nut vi­ras­taan siir­ty­äk­seen toi­sen työ­nan­ta­jan pal­ve­luk­seen. Hä­nen pal­ve­lus­suh­teen­sa päät­tyy 15.tam­mi­kuu­ta.

Hal­lin­to­joh­ta­jan vi­ran­si­jai­se­na ja mää­rä­ai­kai­se­na hal­lin­to­joh­ta­ja­na toi­mii Han­nu Sa­rik­ka tou­ko­kuun lop­puun saak­ka. Sa­rik­ka jäi eläk­keel­le va­ki­tui­ses­ta vi­ras­ta vuo­den 2020 alus­sa, jol­loin Mä­ke­lä aloit­ti teh­tä­väs­sään.

Uu­den hal­lin­to­joh­ta­jan haku aloi­te­taan al­ku­vuo­den ai­ka­na.

Lahden seurakuntayhtymän hallintojohtajan viransijaisena ja määräaikaisena hallintojohtajana toimii Hannu Sarikka toukokuun loppuun saakka. Kuva: Lahden seurakunnat

Lahden seurakuntayhtymän hallintojohtajan viransijaisena ja määräaikaisena hallintojohtajana toimii Hannu Sarikka toukokuun loppuun saakka. Kuva: Lahden seurakunnat

Lahden seurakunnat

Yh­tei­nen kirk­ko­neu­vos­to on ju­lis­ta­nut kak­si muu­ta Lah­den seu­ra­kun­ta­yh­ty­män va­ki­tuis­ta joh­ta­vaa vir­kaa ha­et­ta­vik­si.

Di­a­ko­ni­an ja sai­raa­la­sie­lun­hoi­don joh­ta­jan vir­ka täy­te­tään 1.6.2023 al­ka­en. Vir­kaa hoi­taa täl­lä het­kel­lä mää­rä­ai­kai­ses­ti Riku Suo­kas.

Vir­kaan va­lit­ta­van teh­tä­vä­nä on vas­ta­ta Lah­den seu­ra­kun­tien di­a­ko­ni­an ja sai­raa­la­sie­lun­hoi­don yk­si­kön joh­ta­mi­ses­ta, suun­nit­te­lus­ta, or­ga­ni­soin­nis­ta ja ke­hit­tä­mi­ses­tä. Hän toi­mii yk­si­kön hen­ki­lös­tön joh­ta­ja­na ja di­a­ko­ni­an asi­an­tun­ti­ja­na seu­ra­kun­ta­yh­ty­mäs­sä. Vi­ran ha­ku­ai­ka on 2.–30.1.2023.

Kes­kus­re­kis­te­rin joh­ta­jan vir­ka täy­te­tään 1.6.2023 al­ka­en. Vir­kaa hoi­ta­nut Hilk­ka Nie­mis­tö siir­tyi Hel­sin­gin Töö­lön seu­ra­kun­nan kirk­ko­her­rak­si tam­mi­kuun alus­sa. Vir­kaa hoi­taa mää­rä­ai­kai­ses­ti Reet­ta Kal­teen­mä­ki.

Vir­kaan va­lit­ta­van teh­tä­vä­nä on joh­taa Lah­den alu­e­kes­kus­re­kis­te­riä sekä toi­mia Lah­den seu­ra­kun­ta­yh­ty­män toi­mis­to­yk­si­kön esi­hen­ki­lö­nä. Hän vas­taa myös Lah­den seu­ra­kun­tien seu­ra­kun­ta­toi­mis­tois­ta sekä hau­tau­sa­si­oi­den asi­a­kas­pal­ve­lus­ta. Vi­ran ha­ku­ai­ka on 2.–30.1.2023.

Lue lisää aiheesta

Päivän psalmi

Luetuimmat

Digilehti

Epaper cover

Digilehti

Epaper cover