JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Uutiset

Lahden hautaus­mailta löytyi lähes tuhat hoita­ma­tonta hautaa – kunnos­tet­tava vuoden kuluessa

Kirkkolain mukaan haudat on pidettävä hautausmaan arvoa vastaavasti hoidettuina. Kuva: Markku Lehtinen

Kirkkolain mukaan haudat on pidettävä hautausmaan arvoa vastaavasti hoidettuina. Kuva: Markku Lehtinen

Markku Lehtinen

14.10.2022
Markus Luukkonen

Lah­den seu­ra­kun­ta­yh­ty­män hau­taus­toi­mi on kar­toit­ta­nut vuo­si­na 2021-2022 hau­to­jen kun­toa.

Hoi­ta­mat­to­mak­si luo­ki­tel­tu­ja hau­to­ja on löy­ty­nyt yh­teen­sä 989, jois­ta 430 Le­von hau­taus­maal­la, 139 Län­ti­sel­lä hau­taus­maal­la, 179 Mus­tan­kal­li­on hau­taus­maal­la, 197 Nas­to­lan hau­taus­maal­la ja 44 Van­hal­la hau­taus­maal­la.

Kar­toi­tuk­sis­sa ar­vi­oi­tiin muun mu­as­sa, on­ko muis­to­merk­ki vaa­ras­sa kaa­tua tai mah­dol­li­ses­ti jo kaa­tu­nut, on­ko muis­to­merk­ki upon­nut maa­han, sekä mah­dol­lis­ten reu­na­ki­vien vaa­ral­li­suus. Sa­mal­la sel­vi­tet­tiin, ovat­ko mo­ni­vuo­ti­set kas­vit le­vin­neet hau­dan ra­jo­jen ul­ko­puo­lel­le.

Kirk­ko­lain mu­kaan hau­dat on pi­det­tä­vä hau­taus­maan ar­voa vas­taa­vas­ti hoi­det­tui­na. Hau­dan hoi­dos­ta vas­taa hau­ta­oi­keu­den hal­ti­ja, el­lei kirk­ko­val­tuus­to toi­sin pää­tä.

Jos hau­dan hoi­to on olen­nai­ses­ti lai­min­lyö­ty, kirk­ko­neu­vos­to voi vel­voit­taa hau­ta­oi­keu­den hal­ti­jan kun­nos­ta­maan hau­dan vuo­den mää­rä­a­jas­sa sii­tä, kun pää­tös on an­net­tu hä­nel­le tie­dok­si. Jol­lei hau­taa kun­nos­te­ta mää­rä­a­jas­sa, kirk­ko­neu­vos­to voi ju­lis­taa hau­ta­oi­keu­den me­ne­te­tyk­si.

Lah­den seu­ra­kun­tien yh­tei­nen kirk­ko­neu­vos­to päät­ti 13. lo­ka­kuu­ta vel­voit­taa hau­ta­oi­keu­den hal­ti­jat kun­nos­ta­maan hau­dat vuo­den ku­lu­es­sa. Jos hau­ta­oi­keu­den hal­ti­ja on hau­taus­toi­men tie­dos­sa, pää­tök­ses­tä tie­do­te­taan kir­jal­li­ses­ti, jol­loin hau­dal­le ei pan­na il­moi­tus­ta.

Jos hau­ta­oi­keu­den hal­ti­jas­ta tai hä­nen olin­pai­kas­taan ei saa­da tie­toa, il­moi­tus pan­naan tie­dok­si hau­dal­le. Li­säk­si kuu­lu­te­taan il­moi­tuk­sel­la Uu­si Lah­ti -leh­des­sä. 

Lue lisää aiheesta

Päivän psalmi

Digilehti

Epaper cover

Digilehti

Epaper cover