JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Uutiset

Kaksi edustajaa Hollolasta marraskuun kirkol­lis­ko­kouk­seen

Kirkolliskokous on kirkon ylin päättävä elin. Se päättää muun muassa kirkon opista ja hallinnosta sekä kirkkolain sisällöstä. Kuva: Kirkon kuvapankki / Aarne Ormio

Kirkolliskokous on kirkon ylin päättävä elin. Se päättää muun muassa kirkon opista ja hallinnosta sekä kirkkolain sisällöstä. Kuva: Kirkon kuvapankki / Aarne Ormio

Kirkon kuvapankki / Aarne Ormio

4.10.2023
Markus Luukkonen

Mar­ras­kuun kir­kol­lis­ko­kouk­seen osal­lis­tuu Lah­den seu­dul­ta kol­me maal­lik­ko­e­dus­ta­jaa, jois­ta jopa kak­si Hol­lo­las­ta. Ai­em­pien maal­lik­ko­e­dus­ta­jien, lah­te­lai­sen Vuok­ko Väns­kän ja hol­lo­la­lai­sen Ai­mo Kos­ke­lon li­säk­si ko­kouk­seen on kut­sut­tu Pek­ka Ko­ti­a­ho Hol­lo­las­ta. Ko­ti­a­ho nou­si edus­ta­jak­si va­ra­si­jal­ta.

Lah­den seu­dun seu­ra­kun­nat kuu­lu­vat Mik­ke­lin hiip­pa­kun­taan, jol­la on kir­kol­lis­ko­kouk­ses­sa yh­teen­sä 12 edus­ta­jaa. Seu­raa­va ko­kous jär­jes­te­tään 6.–10. mar­ras­kuu­ta tu­tus­ti Tu­run kris­til­li­sel­lä opis­tol­la.

Kir­kol­lis­ko­kouk­seen kuu­luu yh­teen­sä 109 edus­ta­jaa: hiip­pa­kun­tien piis­pat, kent­tä­piis­pa, 96 hiip­pa­kun­nis­ta va­lit­tua edus­ta­jaa, jois­ta 32 pap­pia ja 64 maal­lik­koa, saa­me­lais­kä­rä­jien edus­ta­ja sekä val­ti­o­neu­vos­ton mää­rää­mä edus­ta­ja.

Li­säk­si läs­nä­o­lo- ja pu­he­oi­keus on kirk­ko­hal­li­tuk­sen kans­li­a­pääl­li­köl­lä, vii­del­lä kirk­ko­hal­li­tuk­sen kirk­ko­neu­vok­sel­la sekä kah­del­la lai­nop­pi­neel­la asi­an­tun­ti­jal­la.

Kir­kol­lis­ko­kous on kir­kon ylin päät­tä­vä elin. Se päät­tää muun mu­as­sa kir­kon opis­ta ja hal­lin­nos­ta sekä kirk­ko­lain si­säl­lös­tä.

Seu­raa­vat kir­kol­lis­ko­kous­vaa­lit käy­dään hel­mi­kuus­sa 2024.

Lue lisää aiheesta

Päivän psalmi

Luetuimmat

Digilehti

Epaper cover

Digilehti

Epaper cover