JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Uutiset

Jari Koskiselta esikoisteos – syöpä­sai­raan päiväkirja kertoo kärsi­myk­sestä ja sen ylittävästä valosta

Jari Koskinen pilkkoi klapeja Lapakistossa syksyllä 2021. Koskisesta tuli kesäkuussa esikoiskirjailija. Kuva: Jani Mahkonen

Jari Koskinen pilkkoi klapeja Lapakistossa syksyllä 2021. Koskisesta tuli kesäkuussa esikoiskirjailija. Kuva: Jani Mahkonen

Jani Mahkonen

20.6.2022
Markus Luukkonen

Jout­jär­ven seu­ra­kun­nan pit­kä­ai­kai­sen työn­te­ki­jän ja nyt työ­ky­vyt­tö­myy­se­läk­keel­lä ole­van Jari Kos­ki­sen kir­ja Sy­dä­men muo­toi­nen pe­ru­na – syö­pä­sai­raan päi­vä­kir­ja jul­kais­tiin sun­nun­tai­na Lah­des­sa.

Kir­ja on lah­te­lai­sen Kos­ki­sen esi­kois­te­os. Kos­ki­nen oli elä­män­sä kun­nos­sa, kun hän vuon­na 2017 hää­mat­kal­ta pa­lat­tu­aan sai tie­tää sai­ras­tu­neen­sa luu­y­ti­men plas­ma­ve­ri­syö­pään, jota ei voi pa­ran­taa. 

Kos­ki­nen al­koi kir­joit­taa mie­tit­ty­jä Fa­ce­book-päi­vi­tyk­siä laa­jal­le seu­raa­ja­jou­kol­leen.

– Ajat­te­lin sil­loin, et­tä voi­sin al­kaa jul­kais­ta päi­vi­tyk­siä elä­mäs­tä­ni, työs­tä­ni ja sel­viy­ty­mi­ses­tä­ni sai­rau­den kans­sa. Ker­toi­sin kuu­lu­mi­sis­ta­ni, ele­tys­tä ja ko­e­tus­ta, opi­tus ja saa­dus­ta, päi­vän löy­döis­tä ja oi­val­luk­sis­ta, Kos­ki­nen ker­too kir­jan esi­pu­hees­sa.

En­sim­mäi­set teks­tit syn­tyi­vät ke­vääl­lä 2020 ko­ro­na­pan­de­mi­an al­ka­mi­sen jäl­keen, ja vii­mei­set kir­jaan eh­ti­neet teks­tit on päi­vät­ty huh­ti­kuul­le 2022. Osa teks­teis­tä on en­nen jul­kai­se­mat­to­mia.

Kir­jas­sa käy­dään läpi kär­si­myk­sen te­ma­tiik­kaa sekä Kos­ki­sen kei­no­ja sel­viy­tyä kär­si­myk­sen kes­kel­lä. Mikä tuo sai­rau­den kes­kel­le iloa ja toi­voa, mikä rai­vos­tut­taa ja pe­lot­taa? Mikä on kai­ken tar­koi­tus?

Ai­he­a­lu­eet vaih­te­le­vat Suo­men luon­nos­ta Pa­rii­sin va­loi­hin, nos­tal­gi­siin Lah­ti-muis­toi­hin, seu­ra­kun­ta­työ­hön, ur­hei­luun, kult­tuu­riin, ku­li­naa­ri­siin elä­myk­siin, ys­tä­vyy­teen, pa­ri­suh­tee­seen ja iso­van­hem­muu­teen. Teks­tit on mer­kit­ty päi­vä­kir­ja­mer­kin­tö­jen ta­paan.

Kir­jaa voi ti­la­ta verk­ko­kaup­pa Hol­vis­ta.

Lue lisää aiheesta

Päivän psalmi

Luetuimmat

Digilehti

Epaper cover

Digilehti

Epaper cover