JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Uutiset

Hollolan seurakunta sai 15 osal­lis­tavan budje­toinnin ehdotusta – mitä niille tehdään?

Yksi ehdotuksista on Padasjoen seurakuntakodin uusiminen.

Yksi ehdotuksista on Padasjoen seurakuntakodin uusiminen.

2.5.2023
Teemu Leppänen

Hol­lo­lan seu­ra­kun­ta ke­rä­si ide­oi­ta osal­lis­ta­van bud­je­toin­nin kaut­ta hel­mi–maa­lis­kuus­sa. Eh­do­tuk­sia jä­tet­tiin yh­teen­sä 15.

Vas­tauk­sis­sa esi­te­tään muun mu­as­sa per­he­ker­ho­jen yh­teis­työ­tä kun­nan lii­kun­ta­toi­men kans­sa, Hol­lo­lan kir­kon ää­nen­tois­ton pa­ran­ta­mis­ta, ret­kiä ja lei­re­jä nuo­ril­le loma-ai­koi­na, hil­jai­suu­den paik­ko­jen ra­ken­ta­mis­ta, sek­su­aa­li­vä­hem­mis­tö­jen tu­ke­mis­ta, kah­vi­ko­net­ta, par­ti­o­lai­sil­le enem­män ra­haa ja ih­mis­s­hak­kia Pa­rin­pel­toon.

Pa­das­jo­el­le esi­te­tään muun mu­as­sa seu­ra­kun­ta­ta­lon pur­ka­mis­ta ja uu­den ra­ken­ta­mis­ta, va­ki­tui­sen kant­to­rin vi­ran pa­laut­ta­mis­ta, di­a­ko­nis­san vi­ran ko­ko­ai­kais­ta­mis­ta, kirk­ko­sa­liin viih­tyi­sää las­ten leik­ki­sop­pia sekä ai­kuis­ten mi­ni­kah­vi­o­ta ja koh­taa­mis­nurk­kaus­ta.

Kirk­ko­neu­vos­to päät­ti, et­tä kos­ka tul­lei­ta eh­do­tuk­sia oli mel­ko vä­hän, osal­lis­ta­van bud­je­toin­nin ide­at siir­re­tään sel­lai­se­naan il­man ää­nes­tys­tä ta­lou­sar­vi­on suun­nit­te­luun. Seu­ra­kun­nan bud­jet­ti­vas­tuul­li­set ot­ta­vat tul­leet ide­at huo­mi­oon ja ar­vi­oi­vat nii­den to­teut­ta­mi­sai­ka­tau­lua ja mah­dol­li­suut­ta seu­raa­vien vuo­sien ta­lou­sar­vio- ja toi­min­ta­suun­ni­tel­miin.

Lue lisää aiheesta

Päivän psalmi

Luetuimmat

Digilehti

Epaper cover

Digilehti

Epaper cover