JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.

Hollolan kiin­teis­töst­ra­te­gi­assa otettiin aikalisä – valtuusto jätti asian pöydälle

14.10.2020
Teemu Leppänen

Hol­lo­lan kirk­ko­val­tuus­to jät­ti esi­tyk­sen seu­ra­kun­nan uu­des­ta kiin­teis­töst­ra­te­gi­as­ta pöy­däl­le tiis­tai-il­ta­na 13.10. pi­tä­mäs­sään ko­kouk­ses­sa. Pää­tös oli yk­si­mie­li­nen.

Val­tuu­tet­tu Pent­ti Lam­pi esit­ti kirk­ko­neu­vos­ton esi­tyk­ses­tä poik­ke­a­vas­ti, et­tä asi­an kä­sit­te­ly jä­te­tään pöy­däl­le, mikä hy­väk­syt­tiin il­man ää­nes­tys­tä. Kiin­teis­töst­ra­te­gi­an kä­sit­te­lyä jat­ke­taan kiin­teis­tö­se­mi­naa­ris­sa, jon­ka ajan­koh­taa ei ole vie­lä so­vit­tu.

Uu­des­sa kiin­teis­töst­ra­te­gi­as­sa kaa­vail­laan seu­ra­kun­nan kiin­teis­tö­kan­nan tun­tu­vaa vä­hen­tä­mis­tä. Ti­lo­jen käyt­töä te­hos­te­taan sekä muun mu­as­sa edis­te­tään kaa­voi­tus­ta ja yh­teis­työ­tä kun­tien kans­sa. Uu­den stra­te­gi­an taus­tal­la on toi­min­ta­ym­pä­ris­tön no­pe­an muu­tok­sen sekä jä­sen­mää­rän pie­ne­ne­mi­sen syn­nyt­tä­mä pai­ne.

Esi­tyk­ses­sään kirk­ko­neu­vos­to oli­si val­mis luo­pu­maan suo­raan Kuh­mois­ten jo vuo­sia myyn­nis­sä ol­lees­ta lei­ri­kes­kuk­ses­ta, Hä­meen­kos­ken ny­kyi­sin vuok­ral­la ole­vas­ta Lei­ri­ma­jas­ta, Kär­kö­län Au­rin­ko­kul­ma-ker­ho­ti­las­ta, Hol­lo­lan kir­kon­ky­län vir­kis­ty­sa­lu­ees­ta sekä vuon­na 1980 val­mis­tu­nees­ta Ve­si­kan­san seu­ra­kun­ta­ko­dis­ta.

Li­säk­si esi­te­tään har­kit­ta­vak­si luo­pu­mis­ta Pa­das­jo­en pap­pi­las­ta pi­ha­ra­ken­nuk­si­neen sekä Pa­das­jo­en seu­ra­kun­ta­ko­dis­ta ja lei­ri­kes­kuk­ses­ta. Kär­kö­län alu­eel­la tar­kas­tel­laan kriit­ti­ses­ti Kal­li­o­pir­tin lei­ri­kes­kuk­sen tar­peel­li­suut­ta ja Hol­lo­lan puo­lel­la Mis­si­o­kam­ma­ria. Luo­pu­mis­ti­lan­tees­sa nii­den toi­min­not py­rit­täi­siin siir­tä­mään seu­ra­kun­nan mui­hin ti­loi­hin.

Lue lisää aiheesta

Partiolaisten leirikäytössä oleva Metsäniemen partiokolo Nastolassa on yksi Lahden seurakuntien luovutettavien listalla olevista kiinteistöistä. Kuva: Markku Lehtinen

Partiolaisten leirikäytössä oleva Metsäniemen partiokolo Nastolassa on yksi Lahden seurakuntien luovutettavien listalla olevista kiinteistöistä. Kuva: Markku Lehtinen

Uutiset
26.1.2021

Parti­o­laiset menet­tä­mässä useita kokoon­tu­mis­ti­lo­jaan Lahdessa – "Tilojen kartoitus on hyvässä vauhdissa"

Kuhmoisten Papinsaaren vuonna 1966 valmistuneen siunauskappelin betonijulkisivut korjataan. Kuva: Markku Lehtinen

Kuhmoisten Papinsaaren vuonna 1966 valmistuneen siunauskappelin betonijulkisivut korjataan. Kuva: Markku Lehtinen

Uutiset
8.1.2021

Papinsaaren kappelin remont­ti­päätös saa kiitosta Kuhmoisista: "Nyt meillä on oikein hyvä tunnelma"

Lahden seurakunnilla on nyt suunta selvillä kiinteistöasioissa. Lahden yhteisen kirkkovaltuuston kokoukseen valmistautuivat keskiviikko-iltana hallintojohtaja Pasi Mäkelä, kiinteistöryhmän puheenjohtaja Kari Eskelinen ja puheenjohtaja Esko Taipale. Kuva: Teemu Leppänen

Lahden seurakunnilla on nyt suunta selvillä kiinteistöasioissa. Lahden yhteisen kirkkovaltuuston kokoukseen valmistautuivat keskiviikko-iltana hallintojohtaja Pasi Mäkelä, kiinteistöryhmän puheenjohtaja Kari Eskelinen ja puheenjohtaja Esko Taipale. Kuva: Teemu Leppänen

Uutiset
16.12.2020

Lahden seura­kun­tien kiin­teis­tö­vä­hen­nyk­sille sinetti

Uusien kaavailujen mukaan Nastolan seurakuntatalolle voitaisiin siirtää työntekijöitä, joiden työnteko ei ole sijainnista riippuvaista. Kuva: Markus Luukkonen

Uusien kaavailujen mukaan Nastolan seurakuntatalolle voitaisiin siirtää työntekijöitä, joiden työnteko ei ole sijainnista riippuvaista. Kuva: Markus Luukkonen

Markus Luukkonen

Uutiset
4.12.2020

Lahden seurakunnat harkitsee säästöjä keskus­ta­kort­te­leista – Nastolan seura­kun­ta­ta­losta ei ehkä luovutakaan

Padasjoen seurakuntatalosta luopumista harkitaan Hollolan seurakunnan uudessa kiinteistöstrategiassa. Padasjokelaisen Katri Sunelan poika Valtteri käy siellä päiväkerhossa. Kuva: Teemu Leppänen

Padasjoen seurakuntatalosta luopumista harkitaan Hollolan seurakunnan uudessa kiinteistöstrategiassa. Padasjokelaisen Katri Sunelan poika Valtteri käy siellä päiväkerhossa. Kuva: Teemu Leppänen

Teemu Leppänen

Uutiset
4.11.2020

Kiin­teis­töst­ra­tegia herätti Padasjoella huolen toiminnan jatku­mi­sesta – "Mikä täällä olisi se vaihtoehto?"