JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Uutiset

Heikki Pelkonen nimitettiin Päijät-Hämeen läänin­ro­vas­tiksi

Tuomiokapituli nimittää jonkun rovastikunnan kirkkoherroista lääninrovastiksi neljäksi vuodeksi kerrallaan. Kuvassa Heikki Pelkonen.

Tuomiokapituli nimittää jonkun rovastikunnan kirkkoherroista lääninrovastiksi neljäksi vuodeksi kerrallaan. Kuvassa Heikki Pelkonen.

1.11.2022
Markus Luukkonen

Lah­te­lai­sen Lau­neen seu­ra­kun­nan kirk­ko­her­ra Heik­ki Pel­ko­nen on ni­mi­tet­ty Päi­jät-Hä­meen ro­vas­ti­kun­nan lää­nin­ro­vas­tik­si ajal­le 1.11.2022-31.10.2026. Mik­ke­lin hiip­pa­kun­nan tuo­mi­o­ka­pi­tu­li myön­si sa­mal­la eron Ori­mat­ti­lan kirk­ko­her­ra An­na­kai­sa Ran­ta­lal­le lää­nin­ro­vas­tin teh­tä­väs­tä.

Lau­neen ohel­la Pel­ko­nen on työs­ken­nel­lyt kirk­ko­her­ra­na Pa­das­jo­el­la. Hän on 59-vuo­ti­as.

Lää­nin­ro­vas­ti on yk­si kirk­ko­her­rois­ta, joka toi­mii ro­vas­ti­kun­nan kir­kol­li­sen toi­min­nan oh­jaa­ja­na ja val­vo­ja­na piis­pan ja tuo­mi­o­ka­pi­tu­lin apu­na. Tuo­mi­o­ka­pi­tu­li ni­mit­tää jon­kun ro­vas­ti­kun­nan kirk­ko­her­rois­ta lää­nin­ro­vas­tik­si nel­jäk­si vuo­dek­si ker­ral­laan.

Lää­nin­ro­vas­ti ei ole mui­den kirk­ko­her­ro­jen esi­mies, mut­ta hä­nen tu­lee kut­sua kool­le kirk­ko­her­ro­jen ko­kouk­sia, jois­sa suun­ni­tel­laan seu­ra­kun­tien yh­teis­työ­tä. 

Lue lisää aiheesta

Päivän psalmi

Luetuimmat

Digilehti

Epaper cover

Digilehti

Epaper cover