JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Uutiset

Asikkalan kirk­ko­val­tuuston puheen­joh­tajat sekä kirk­ko­neu­voston jäsenet valittiin – katso nimet

Asikkalan kirkkovaltuuston keskiviikkona valitsema puheenjohtajisto asettui valokuvaan. Kirkkoneuvoston varapuheenjohtaja on Jukka Mattsson, kirkkovaltuuston puheenjohtaja Merja Palokangas-Viitanen ja varapuheenjohtaja Riitta Kuituniemi. Kirkkoneuvoston puheenjohtajana toimii kirkkoherra Jari Laulainen. Kuva: Markku Komu, Asikkalan seurakunta

Asikkalan kirkkovaltuuston keskiviikkona valitsema puheenjohtajisto asettui valokuvaan. Kirkkoneuvoston varapuheenjohtaja on Jukka Mattsson, kirkkovaltuuston puheenjohtaja Merja Palokangas-Viitanen ja varapuheenjohtaja Riitta Kuituniemi. Kirkkoneuvoston puheenjohtajana toimii kirkkoherra Jari Laulainen. Kuva: Markku Komu, Asikkalan seurakunta

Markku Komu, Asikkalan seurakunta

19.1.2023
Teemu Leppänen

Asik­ka­lan uu­si kirk­ko­val­tuus­to teki en­sim­mäi­ses­sä ko­kouk­ses­saan kes­ki­viik­ko­na hen­ki­lö­va­lin­to­ja vuo­sil­le 2023–2024.

Asik­ka­lan kirk­ko­val­tuus­ton pu­heen­joh­ta­jak­sI va­lit­tiin Mer­ja Pa­lo­kan­gas-Vii­ta­nen ja va­ra­pu­heen­joh­ta­jak­si Riit­ta Kui­tu­nie­mi.

Kirk­ko­neu­vos­ton va­ra­pu­heen­joh­ta­jak­si va­lit­tiin Juk­ka Mat­ts­son. Pu­heen­joh­ta­ja­na toi­mii kirk­ko­her­ra Jari Lau­lai­nen.

Kirk­ko­neu­vos­ton jä­se­nik­si va­lit­tiin Mar­ja Koi­vis­to, Sei­ja Upo­la, Kari Kal­lio, Leo Kum­pu­lai­nen ja Saa­ra Rii­hi­lah­ti. Va­ra­jä­se­net ovat Rai­mo Ant­ti­la, An­ne­li Sep­pä­lä, Kaa­ri­na Jo­ki­nen, Mark­ku Kil­ju­nen, Mark­ku Vuo­rio ja Päi­vi Kan­to­la.

Lue lisää aiheesta

Päivän psalmi

Luetuimmat

Digilehti

Epaper cover

Digilehti

Epaper cover