JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Uutiset

Arvokkaan jugendtalon kohtalo kiinnosti eniten – katso Kirkon­seudun luetuimmat verkkojutut vuonna 2023

Jarno Virtanen ja Janita Leutola kertovat etsineensä pitkään Lahdesta vanhaa taloa. Kirkkokatu 7:n kiinteistön ostaminen oli heidän unelmansa täyttymys. Kuva: Jani Mahkonen

Jarno Virtanen ja Janita Leutola kertovat etsineensä pitkään Lahdesta vanhaa taloa. Kirkkokatu 7:n kiinteistön ostaminen oli heidän unelmansa täyttymys. Kuva: Jani Mahkonen

Jani Mahkonen

18.12.2023
Markus Luukkonen

Kir­kon­seu­dun verk­ko­si­vu­jen lu­e­tuim­pien jut­tu­jen lis­taus luo mie­len­kiin­toi­sen kat­sauk­sen men­nee­seen vuo­teen ja seu­ra­kun­tien vai­ku­tuk­seen omas­sa lä­hiym­pä­ris­tös­sään.

Vuo­den 2023 lu­e­tuim­mak­si ju­tuk­si on nou­se­mas­sa uu­ti­nen Kirk­ko­ka­tu 7:ssä si­jait­se­van, Lah­den van­him­piin ki­vi­ta­loi­hin kuu­lu­van kiin­teis­tön myyn­nis­tä ja en­tis­tä­mi­sai­keis­ta. Ju­tus­sa haas­ta­tel­tiin ra­ken­nuk­sen os­ta­nut­ta yrit­tä­jä­pa­ris­kuntaa.

Toi­sek­si lu­e­tuim­mas­sa ju­tus­sa haas­ta­tel­tiin sys­mä­läis­tä pap­pia, jol­la on aa­te­li­set juu­ret ja jon­ka su­vus­sa pa­pin am­mat­ti on jat­ku­nut kes­key­tyk­set­tä jopa sa­to­jen vuo­sien ajan.

Eni­ten kiin­nos­ta­nei­den ai­hei­den jou­kos­sa on myös kir­kol­li­sen vuo­den pu­hee­nai­hei­ta, ku­ten seu­ra­kun­nis­sa ajan­koh­tai­set kiin­teis­tö­vä­hen­nyk­set.

Kir­kon­seu­dun verk­ko­si­vuil­la on ol­lut vuo­den mit­taan noin 40 000 eri käyt­tä­jää.

Lu­e­tuim­pien jut­tu­jen Top10:

Lah­den van­hin ju­gend­ki­vi­ta­lo en­tis­te­tään – Kirk­ko­ka­tu 7:n ra­ken­nus siir­ty­mäs­sä seu­ra­kun­nal­ta yrit­tä­jä­per­heen asun­nok­si

Pet­ri Virk­ku­nen on 300-vuo­ti­sen pap­pis­su­vun vii­mei­nen vesa

"Ai­na lap­sil­le ja las­ten puo­les­ta" – Mo­to­ris­tit ke­rä­si­vät po­ke­ril­la ra­haa vä­hä­va­rais­ten aut­ta­mi­sek­si

Hol­lo­lan seu­ra­kun­ta on val­mis vä­hen­tä­mään ti­lo­jaan su­pis­ta­mat­ta toi­min­taa – "Seu­ra­kun­ta­lai­sia koh­da­taan enem­män siel­lä, mis­sä ih­mi­set muu­ten­kin ovat"

"Ei jän­ni­tä" – kou­luun läh­te­vien siu­nauk­set ovat ren­to­ja ti­lai­suuk­sia, mut­ta mu­ka­na on myös ri­paus juh­la­vuut­ta

Rat­ke­aa­ko Gos­pel­kuo­ron ra­hoi­tus? Kon­sert­ti­toi­min­taan esi­te­tään 30 000 eu­ron vuo­si­a­vus­tus­ta

Ko­deis­sa pi­tää ol­la he­reil­lä – "Teis­tä jo­kai­nen kat­soo aa­mul­la pei­liin. Se, joka siel­tä kat­soo ta­kai­sin, on ai­ka rat­kai­se­va tyyp­pi."

42 vuo­den työ­u­ra päät­tyi Asik­ka­las­sa – "En­si vii­kol­la pil­kil­le", suun­nit­te­lee As­ta Stolt

Seu­ra­kun­ta myy kau­pun­gil­le 11 heh­taa­ria maa­ta Nas­to­las­ta

Tuo­mi­o­ka­pi­tu­li päät­ti: Sal­paus­se­län kirk­ko­ti­lois­sa ei jär­jes­te­tä sa­teen­kaa­ri­mes­su­ja

Lue lisää aiheesta

Päivän psalmi

Luetuimmat

Digilehti

Epaper cover

Digilehti

Epaper cover