JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Uutiset

Anna-Mari Kopo valittiin Mikkelin hiip­pa­kunnan pappi­sa­ses­so­riksi

Anna-Mari Kopo on ollut kirkon töissä vuodesta 1986 lähtien. Kuva: Lahden seurakuntayhtymä

Anna-Mari Kopo on ollut kirkon töissä vuodesta 1986 lähtien. Kuva: Lahden seurakuntayhtymä

Lahden seurakunnat

23.5.2024
Markus Luukkonen

Kes­ki-Lah­den seu­ra­kun­nan kap­pa­lai­nen, ro­vas­ti An­na-Mari Kopo on va­lit­tu Mik­ke­lin hiip­pa­kun­nan pap­pi­sa­ses­so­rik­si.

Pap­pi­sa­ses­so­rin vaa­li toi­mi­tet­tiin 23. tou­ko­kuu­ta ro­vas­ti­kun­nit­tain. Ää­ni­oi­keu­tet­tu­ja oli­vat kaik­ki hiip­pa­kun­nan pa­pit ja leh­to­rit. Pap­pi­sa­ses­so­rin ne­li­vuo­ti­nen kau­si al­kaa 1.9.2024.

Ää­niä an­net­tiin yh­teen­sä 154. Kopo sai 55 ään­tä, Sa­von­lin­nan kirk­ko­her­ra Sam­me­li Jun­tu­nen 45 ään­tä ja Jout­jär­ven kirk­ko­her­ra Han­nes Wal­lin 26 ään­tä. Ää­net ja­kau­tui­vat kah­dek­san eh­dok­kaan kes­ken. Mik­ke­lin hiip­pa­kun­nan tuo­mi­o­ka­pi­tu­li vah­vis­taa vaa­li­tu­lok­sen 4. ke­sä­kuu­ta.

Pap­pi­sa­ses­so­rin teh­tä­vä on osa-ai­kai­nen ja sitä hoi­de­taan oman vi­ran ohel­la. Pap­pi­sa­ses­so­ri osal­lis­tuu muun mu­as­sa tuo­mi­o­ka­pi­tu­lin is­tun­toi­hin ja piis­pan­tar­kas­tuk­siin. Teh­tä­viin kuu­luu myös esi­mer­kik­si lau­sun­to­jen val­mis­te­lu kirk­ko­her­ran ja kap­pa­lai­sen vi­ran ha­ki­jois­ta.

An­na-Mari Kopo on ol­lut kir­kon töis­sä vuo­des­ta 1986 läh­tien, jol­loin hän aloit­ti An­ja­lan­kos­ken seu­ra­kun­tien yh­tei­se­nä leh­to­ri­na. Lah­den seu­ra­kun­ta­yh­ty­män tie­dot­ta­jak­si Kopo siir­tyi vuon­na 1988, ja Kes­ki-Lah­den pa­pin työt hän aloit­ti vuon­na 2000.

– Ny­kyi­ses­sä kap­pa­lai­sen työs­sä­ni Kes­ki-Lah­den seu­ra­kun­nas­sa vas­tuul­la­ni ovat ret­rii­tit ja muu hil­jai­suu­teen liit­ty­vä työ, luon­to­pa­pin teh­tä­vät sekä hal­lin­nol­li­sia töi­tä, Kopo ku­vai­lee Mik­ke­lin hiip­pa­kun­nan vaa­li­si­vuil­la.

Lue lisää aiheesta

Päivän psalmi

Luetuimmat

Digilehti

Epaper cover

Digilehti

Epaper cover