JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Uutiset

Altta­ri­kaide säilyy ennallaan, risti pyhimysten keskelle – Sysmän kirkon remontista saatiin komp­ro­mis­si­päätös

Sysmän kirkon alttarikaide säilyy ennallaan puolipyöreänä ja alttarikaappiin sijoitetaan neljän pyhimyspatsaan keskelle risti. Havainnekuva: Tainionvirran seurakunta

Sysmän kirkon alttarikaide säilyy ennallaan puolipyöreänä ja alttarikaappiin sijoitetaan neljän pyhimyspatsaan keskelle risti. Havainnekuva: Tainionvirran seurakunta

Tainionvirran seurakunta

25.11.2021
Markus Luukkonen

Tai­ni­on­vir­ran seu­ra­kun­nas­sa on löy­det­ty rat­kai­su Sys­män Py­hän Ola­vin kir­kon kuo­ri­a­lu­een suun­ni­tel­miin. Kirk­ko­val­tuus­to hy­väk­syi ko­kouk­ses­saan 17. mar­ras­kuu­ta ää­nes­tyk­sen jäl­keen komp­ro­mis­si­rat­kai­sun, jos­sa alt­ta­ri­kai­de säi­lyy en­nal­laan puo­li­pyö­re­ä­nä ja alt­ta­ri­kaap­piin si­joi­te­taan nel­jän py­hi­mys­pat­saan kes­kel­le ris­ti.

Sys­män kir­kon kuo­ri­a­lu­ees­ta on ol­lut seu­ra­kun­ta­lais­ten jou­kos­sa kak­si eri­lais­ta nä­ke­mys­tä. Osa tuki ark­ki­teh­ti Tui­ja Il­vek­sen suun­ni­tel­maa, jos­sa ha­lut­tiin muun mu­as­sa kuo­ri­a­lu­een muu­tok­sil­la tuo­da kirk­koon ta­kai­sin sen kes­ki­ai­kai­nen il­me. Toi­saal­ta myös ny­kyi­sel­lä, Kau­no Kal­li­on 1950-lu­vul­la suun­nit­te­le­mal­la kuo­ri­a­lu­eel­la oli vah­va kan­na­tus.

Kirk­ko­val­tuus­to ää­nes­ti kirk­ko­neu­vos­ton esi­tyk­sen ja An­ne Jout­si­jär­ven te­ke­män vas­ta­e­si­tyk­sen vä­lil­lä ja päät­ti ää­nin 13–5 hy­väk­syä Jout­si­jär­ven esi­tyk­sen. Eri­mie­li­syys kuo­ri­a­lu­ees­ta on vii­väs­tyt­tä­nyt Sys­män kir­kon re­mon­tin suun­nit­te­lua.

Lue lisää aiheesta

Päivän psalmi

Luetuimmat

Digilehti

Epaper cover

Digilehti

Epaper cover