JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Uutiset

50-vuotias Lahden kansain­vä­linen urkuviikko julkaisi historiikin – "Säästäkää histo­ri­aanne, hyvät ihmiset"

Lahden kansainvälisen urkuviikon historiikin kirjoittaja on lahtelainen konkaritoimittaja Merja Åkerlind. Kuva: Markus Luukkonen

Lahden kansainvälisen urkuviikon historiikin kirjoittaja on lahtelainen konkaritoimittaja Merja Åkerlind. Kuva: Markus Luukkonen

Markus Luukkonen

8.8.2022
Markus Luukkonen

Pe­rin­tei­käs Lah­den kan­sain­vä­li­nen ur­ku­viik­ko juh­lis­taa 50-vuo­tis­ta tai­val­taan his­to­ri­a­te­ok­sel­la. Urut au­ki – Lah­den Ur­ku­vii­kon his­to­riik­ki 50 -ni­mi­nen teos jul­kais­tiin 8. elo­kuu­ta Lah­den Ris­tin­kir­kos­sa.

Kir­jan toi­mit­ta­ja on lah­te­lai­nen kon­ka­ri­toi­mit­ta­ja Mer­ja Åker­lind. Noin 250-si­vui­ses­sa te­ok­ses­sa ur­ku­vii­kon vai­hei­ta se­los­te­taan sen nel­jäl­le tai­teel­li­sel­le joh­ta­jal­le – Ai­mo Kän­kä­sel­le, Ka­le­vi Ki­vi­nie­mel­le, Erk­ki Kroh­nil­le ja Pau­li Pie­ti­läi­sel­le – omis­te­tuis­sa jak­sois­sa.

Ur­ku­viik­ko on en­sim­mäi­nen suo­ma­lai­nen ur­ku­fes­ti­vaa­li.

– Sen syn­ty liit­tyy suo­ma­lai­seen fes­ti­vaa­li­buu­miin. Kän­kä­nen ei kui­ten­kaan pe­rus­ta­nut fes­ti­vaa­lia buu­min ta­kia. Tämä oli sa­mal­la en­sim­mäi­nen Lah­des­sa jär­jes­tet­tä­vä fes­ti­vaa­li. Ei tääl­lä 1970-lu­vul­la ol­lut oi­kein mat­kai­lu­ta­pah­tu­mi­a­kaan, Åker­lind muis­te­lee.

His­to­rii­kin ti­laa­ja on Lah­den kan­sain­vä­li­nen ur­ku­viik­ko ry, ja te­ok­ses­ta on otet­tu noin 500 kap­pa­leen en­si­pai­nos. Han­ket­ta ovat tu­ke­neet Suo­men Kult­tuu­ri­ra­has­ton Päi­jät-Hä­meen ra­has­to sekä Pa­das­jo­en Sääs­tö­pank­ki­sää­tiö.

Ai­neis­ton­ke­ruu­ta Åker­lind ku­vai­lee työ­lääk­si ru­pe­a­mak­si. Fes­ti­vaa­lin pe­rus­ta­ja Ai­mo Kän­kä­nen kuo­li vuon­na 2016 ja Erk­ki Krohn vuot­ta myö­hem­min.

– Apua ei ol­lut edes cd-le­vys­tä, jol­le sih­tee­ri oli koon­nut yli 30 en­sim­mäi­sen vuo­den ai­neis­tot, sil­lä se yk­si ja ai­noa tie­dos­to oli ka­don­nut, ker­too Åker­lind.

– Sääs­tä­kää his­to­ri­aan­ne, hyvä ih­mi­set, nä­ki­jät ja te­ki­jät! Jäl­ki­pol­vet voi­vat ol­la tie­dois­tan­ne ja ha­vain­nois­tan­ne hy­vin­kin kiin­nos­tu­nei­ta.

Ur­ku­viik­ko käyn­nis­tyi maa­nan­tai­na ja kes­tää 14. elo­kuu­ta saak­ka.

Lue lisää aiheesta

Päivän psalmi

Luetuimmat

Digilehti

Epaper cover

Digilehti

Epaper cover