JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Palstat

"Yhtä ihmistä suurempaa" – juttu­sar­jassa lukijat kertovat pyhistä paikoistaan

Niina Palmunen. Kuva: Laura Visapää

Niina Palmunen. Kuva: Laura Visapää

Laura Visapää

13.1.2023
Laura Visapää

”Py­hyy­den ko­ke­mus liit­tyy ti­lan­tei­siin, jois­sa koen ole­va­ni osa­na jo­tain isom­paa, yh­tä ih­mis­tä suu­rem­paa. Mi­nul­la tämä ko­ke­mus yh­dis­tyy par­ti­o­lai­suu­teen. Olen ol­lut par­ti­os­sa yli 40 vuot­ta eli sii­tä läh­tien, kun me­nin kou­luun. Lap­se­na par­tio oli leik­kiä, ret­kei­lyä ja lei­re­jä, nuo­re­na tuli ryh­män­joh­ta­juus, vas­tuu­teh­tä­vät ja or­ga­ni­soin­nin opet­te­lu.

Nyt ai­kui­se­na on voi­mal­li­sek­si tul­lut ko­ke­mus sii­tä, et­tä par­tio on osa su­ku­pol­vien yli me­ne­vää ket­jua. Olin lip­pu­kun­nan joh­ta­ja­na, kun lip­pu­kun­tam­me Ky­men Var­ti­ot ry täyt­ti vuon­na 2019 yh­dek­sän­kym­men­tä vuot­ta, ja sil­loin oi­val­sin, et­tä yk­si par­ti­on hie­nois­ta ulot­tu­vuuk­sis­ta on su­ku­pol­vien saat­to, ja mi­nul­le se on pyhä asia.

Par­ti­o­liik­keen pe­rus­ta­ja Ro­bert Ba­den-Po­well jät­ti par­ti­o­lai­sil­le tes­ta­men­tin, jos­sa hän ke­hot­taa par­ti­o­lai­sia jät­tä­mään maa­il­man tu­le­vil­le su­ku­pol­vil­le vä­hän pa­rem­pa­na kuin on sen it­se koh­dan­nut. Ha­lu­an it­se par­ti­o­lai­se­na toi­mia näin ja ol­la mah­dol­lis­ta­mas­sa lap­sil­le ja nuo­ril­le sitä sa­maa hy­vää, mitä it­se olen par­ti­os­sa saa­nut ja op­pi­nut.”

Nii­na Pal­mu­nen, Hei­no­la

Lue lisää aiheesta

Päivän psalmi

Luetuimmat

Digilehti

Epaper cover

Digilehti

Epaper cover