JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Palstat

"Saunassa tunnen pyhän läsnäolon" – juttu­sar­jassa lukijat kertovat pyhistä paikoistaan

Laura Visapää

1.11.2021
Laura Visapää

Py­hää ei ole il­man ar­kea, tois­ta ei ole il­man tois­ta. Pyhä on lem­peä, se on vas­ta­pai­noa maa­il­maam­me, joka on kova, ra­ti­o­naa­li­nen ja jär­ki­pe­räi­nen. Ko­van maa­il­man si­säl­lä on jo­tain lem­pe­ää, ja se on py­hän tun­ne. Py­hyyt­tä on luon­nol­li­ses­ti sak­raa­li­ti­lois­sa ku­ten kir­kois­sa ja hau­taus­mail­la, jot­ka ovat py­hi­tet­ty­jä juu­ri py­hän koh­taa­mi­seen.

Py­hyyt­tä, läm­min­tä tun­net­ta, voi koh­da­ta kui­ten­kin ai­van ar­jen­kin kes­kel­lä. Tut­tu lau­lu­kin sa­noo, et­tä ”Nyt met­sä kirk­ko­ni ol­la saa, voi tääl­lä pal­vel­la Ju­ma­laa”. Mi­nul­le sau­na on pyhä. Mö­kin ran­ta­sau­nas­sa ja kuis­til­la Päi­jän­teen ran­nal­la tun­tuu py­häl­tä: sau­nan peh­meä löy­ly, jär­vi, ve­den lip­la­tus ja sor­sien uin­ti. Kau­pun­ki­sau­nas­sa kat­to­va­lon le­dit muo­dos­ta­vat Ota­van täh­ti­ku­vi­on tai­vaan­kan­teen. Pyhä on läs­nä niis­sä­kin löy­lyis­sä.

Tätä py­hää ar­jen kes­kel­lä sau­nas­sa, met­säs­sä tai mis­sä ta­han­sa kan­nat­taa ta­voi­tel­la, tun­nis­taa se, pi­tää sii­tä kiin­ni ja vaa­lia sitä. Pyhä pi­tää meis­tä huol­ta ja hoi­taa mei­tä. Pyhä on ar­vo­kas asia.

Erk­ki Hok­ka­nen, Lah­ti

Lue lisää aiheesta

Päivän psalmi

Luetuimmat

Digilehti

Epaper cover

Digilehti

Epaper cover