JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Palstat

Ratsas­tus­talli on rakas paikka – juttu­sar­jassa lukijat kertovat pyhistä paikoistaan

Veera Pohjonen. Kuva: Laura Visapää

Veera Pohjonen. Kuva: Laura Visapää

Laura Visapää

20.5.2022
Laura Visapää

Mi­nul­la on kol­me py­hää paik­kaa. Ne kaik­ki tuot­ta­vat mi­nul­le suur­ta iloa, ja nii­hin liit­tyy tun­ne tur­val­li­suu­des­ta. En­sim­mäi­nen pyhä paik­ka on het­ki, kun luen Raa­ma­tun teks­tiä Kär­kö­län kir­kos­sa tai seu­ra­kun­ta­kes­kuk­ses­sa ol­les­sa­ni esiin­ty­mäs­sä Kär­kö­län lap­si­kuo­ron kans­sa.

Toi­nen pyhä asia on lau­la­mi­nen. Tyk­kään lau­la­mi­ses­ta ja olen lau­la­nut sa­mas­sa lap­si­kuo­ros­sa kuu­si­vuo­ti­aas­ta läh­tien, siis jo vii­si vuot­ta. Olen myös kil­pail­lut ja si­joit­tu­nut Sa­tu­maan lau­lu­kil­pai­lus­sa vuon­na 2021 top-vii­den jouk­koon. Lau­lu­har­ras­tuk­ses­sa mi­nua kan­nus­ta­vat omat van­hem­pa­ni, ja oop­pe­ra­lau­la­ja­e­no­ni on myös in­noit­ta­nut mi­nua lau­la­maan.

Kol­mas pyhä asia on rat­sas­ta­mi­nen. Käyn ker­ran vii­kos­sa rat­sas­ta­mas­sa Ali-Sep­pä­län tal­lil­la yleen­sä lem­pi­po­nil­la­ni So­fi­al­la. Kun lä­hes­tyn So­fi­aa, se al­kaa hir­nua ja kun läh­den, se kuo­pii. Tal­vel­la vien So­fi­al­le tu­li­ai­sik­si kui­vaa lei­pää ja ke­säl­lä pork­ka­noi­ta. En­nen ja jäl­keen rat­sas­tuk­sen har­jaan po­nin. Rat­sas­tus­tal­li on mi­nul­le mel­kein yh­tä ra­kas paik­ka kuin koti.

Vee­ra Poh­jo­nen, Kär­kö­lä

Lue lisää aiheesta

Päivän psalmi

Luetuimmat

Digilehti

Epaper cover

Digilehti

Epaper cover