JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Palstat

Pyhä paikka: Ehtoollinen metsässä nuotion äärellä

Lotta Wessman, Lahti  Kuva: Laura Visapää

Lotta Wessman, Lahti Kuva: Laura Visapää

Laura Visapää

23.11.2023
Laura Visapää

"Olen ol­lut par­ti­o­lai­nen kah­dek­san­vuo­ti­aas­ta läh­tien, ja pari vuot­ta sit­ten kä­vin par­ti­o­ri­pa­rin. Il­lal­la sei­soim­me kaik­ki nuo­ti­on ää­rel­lä puo­li­kaa­res­sa, kä­sis­sä pa­loi­vat tuo­hus­kynt­ti­lät, pi­det­tiin har­taus ja lo­puk­si meil­le ja­et­tiin en­sim­mäi­nen eh­tool­li­sem­me. Olim­me kes­kel­lä ei mi­tään, pi­me­äs­sä met­si­kös­sä, oli pa­la­va tuli ja hil­jai­suus. Olim­me sii­nä het­kes­sä yh­des­sä, luon­non omien ään­ten li­säk­si ei kuu­lu­nut mi­tään muu­ta kuin pa­pin puhe. Se oli mi­nul­le pyhä het­ki.

Elä­mä on usein kii­reis­tä, ja rau­hal­lis­ta ai­kaa on tosi vä­hän. Kou­lu ja har­ras­tuk­set vie­vät pal­jon ai­kaa. Va­paa-ai­kaa­ni kuu­lu­vat mo­net par­ti­o­lei­rit, ja ne­kin ovat kii­rei­siä.  Lei­ri­päi­vät ovat täyn­nä oh­jel­maa ja nuo­rem­mis­ta huo­len pi­tä­mis­tä. Kun koko päi­vä on ve­det­ty täy­sil­lä ja il­lal­la ase­tu­taan nuo­ti­on ää­rel­le ja ol­laan het­ki hil­jaa, se on vih­doin rau­hoit­tu­mi­sen ai­kaa. Sil­loin tun­tuu, et­tä saam­me ol­la osa jo­tain suu­rem­paa."

Lot­ta Wes­s­man, Lah­ti

Lue lisää aiheesta

Päivän psalmi

Luetuimmat

Digilehti

Epaper cover

Digilehti

Epaper cover