JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Palstat

Pyhä paikka: Anna lahja tunte­mat­to­malle

Ritva-Liisa Tanhuanpää, Hollola  Kuva: Laura Visapää

Ritva-Liisa Tanhuanpää, Hollola Kuva: Laura Visapää

Laura Visapää

2.2.2024
Laura Visapää

"Kun olin nuo­ri, van­hem­pa­ni toi­mi­vat yh­teis­vas­tuu­ke­rää­ji­nä. Nyt on mi­nun vuo­ro­ni. OI­en Poh­jan­maal­ta ko­toi­sin ja jo siel­lä tot­tu­nut ”kök­kään” eli tal­koi­siin, ja ”kök­ki­mi­nen” on lä­hel­lä sy­dän­tä­ni.

Olen lis­ta­ke­rää­jä­nä Hol­lo­las­sa kul­ke­nut ovel­ta ovel­le 40 vuot­ta, en­sin muu­ta­man vuo­den He­del­mä­tar­has­sa ja nyt tääl­lä Kum­pu­las­sa. Yleen­sä läh­den liik­keel­le Yh­teis­vas­tuu­ke­räyk­sen en­sim­mäi­se­nä päi­vä­nä kah­del­ta­tois­ta, kun pre­si­dent­ti on avan­nut ke­räyk­sen. Kier­rän lä­hi­a­lu­eel­la noin 35 ta­lout­ta. Pai­kat ovat tul­leet tu­tuik­si vuo­sien var­rel­la, ja moni ker­too odot­ta­neen­sa ke­rää­jää. On myös paik­ko­ja, jot­ka ovat sa­no­neet ”kii­tos ei, et­te­hän tule tois­te”.

Ke­rään, kos­ka koen yh­teis­vas­tuu­ke­räyk­sen tar­peek­si neut­raa­li­na. Kun seu­ra­kun­ta hoi­taa ke­räyk­sen, se on di­a­ko­ni­a­työ­tä par­haim­mil­laan. Tänä vuon­na ke­räys al­kaa 4.2. ja tu­kee haa­voit­ta­vim­mas­sa ase­mas­sa ole­via nuo­ria.

Koen py­hä­nä sen, et­tä osal­lis­tu­es­saan ke­räyk­seen ih­mi­nen an­taa omas­taan tun­te­mat­to­mal­le ja luot­taa sii­hen, et­tä tuo tun­te­ma­ton saa hä­nen an­ta­mas­taan lah­jas­ta jo­tain hy­vää elä­mään­sä. Ke­rää­jä taas on vä­li­kap­pa­le, joka yh­dis­tää lah­joit­ta­jan ja tun­te­mat­to­man."

Rit­va-Lii­sa Tan­hu­an­pää, Hol­lo­la

Lue lisää aiheesta

Päivän psalmi

Luetuimmat

Digilehti

Epaper cover

Digilehti

Epaper cover