JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Palstat

Puut eivät kysele, oletko rikas vai köyhä – juttu­sar­jassa lukijat kertovat pyhistä paikoistaan

Helena Heinonen. Kuva: Laura Visapää

Helena Heinonen. Kuva: Laura Visapää

Laura Visapää

28.3.2022
Laura Visapää

"Us­kon ih­mis­ten yh­den­ver­tai­suu­teen. Yh­den­ver­tai­suus to­teu­tuu eri­tyi­ses­ti luon­nos­sa. Luon­to an­taa kai­kil­le rau­haa ja kau­neut­taan. Puut ei­vät ky­se­le, olet­ko ri­kas vai köy­hä. Luon­non ta­voin mei­dän­kin tu­li­si suh­tau­tua toi­siim­me.

Luon­to on niin iso, et­tä siel­lä on kai­kil­le paik­ka. La­pin tun­tu­reil­la on suu­ri ava­ruus ym­pä­ril­lä, ja ih­mi­nen tun­tee it­sen­sä pie­nek­si. Ih­mi­sen on hyvä tun­tea pie­nuu­ten­sa. Ete­läs­sä lä­hi­met­sä on tur­val­li­nen syli. Olen luon­to-oh­jaa­ja sekä työ­noh­jaa­ja, ja mo­lem­mis­sa töis­sä vien ih­mi­siä met­sään. Luon­nos­sa olen it­se­kin op­pi­nut, kuka olen. Met­sän puis­ta olen ka­ta­ja: se tai­puu vaan ei kat­kea.

Ih­mis­ten yh­den­ver­tai­suu­teen pyr­kii myös La­hen­Ta­ne, Lah­den alu­een seu­ra­kun­tien jär­jes­tä­mä ta­lous­neu­von­ta. Han­ke al­koi ke­vääl­lä 2021 ja sain kou­lut­taa va­paa­eh­toi­sia an­ta­maan neu­von­taa, jol­le on sel­vä tar­ve. Ta­lou­son­gel­mat hä­vet­tä­vät, ei­kä niis­tä ha­lu­ta pu­hua edes lä­hei­sil­le. Neu­von­ta an­taa toi­voa tu­le­vai­suu­teen ja us­koa yh­den­ver­tai­suu­teen. Jo­kai­nen ih­mi­nen on ar­vo­kas – sel­lai­se­naan luon­non hy­väk­sy­mä."

He­le­na Hei­no­nen, Lah­ti

Lue lisää aiheesta

Päivän psalmi

Luetuimmat

Digilehti

Epaper cover

Digilehti

Epaper cover