JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Palstat

Puhtaasti vihkiminen – juttu­sar­jassa muistellaan seura­kun­ta­e­lämän sattumuksia

Canva

6.4.2022
Sirkku Muhli

Lah­te­lais­ta pas­to­ria Ris­to Ran­ta­ka­ria pyy­det­tiin mie­lel­lään hy­vin­kin eri­koi­siin vih­ki­mi­siin. Eh­kä tie­det­tiin hä­nen en­nak­ko­luu­lot­to­muu­ten­sa ja su­lau­tu­mi­sen­sa yl­lät­tä­viin­kin ti­lan­tei­siin. Ai­koi­naan vih­ki­mi­siä toi­mi­tet­tiin jon­kin ver­ran ko­deis­sa, ja mo­nes­ti se an­toi­kin luo­vuu­del­le va­paut­ta. Niin seu­raa­vas­sa­kin ta­pauk­ses­sa. 

Ris­to meni vih­ki­mään pa­ris­kun­taa näi­den ko­tiin ja ei kui­ten­kaan hä­kel­ty­nyt, kun toi­vee­na oli vih­kiä kyl­py­huo­nees­sa. Se oli lai­tet­tu kau­niik­si, ja kyl­py­am­mees­sa oli hou­kut­te­le­va kyl­py val­mii­na. Ruu­sun­leh­tiä oli ri­po­tel­tu­na kyl­py­vaah­don peh­me­ään sy­lei­lyyn. 

Ris­to kyl­lä ker­toi jäl­keen­päin, et­tä vä­hän hän­tä ar­ve­lut­ti täs­sä vai­hees­sa, et­tä mi­ten tämä nyt me­nee. Taus­tal­la kun soi vie­lä is­kel­mä: "Tule kans­sa­ni kyl­pyyn. Tah­don sa­maan am­mee­seen." No, kaik­ki meni si­ve­äs­ti kä­si­kir­jan mu­kaan ja pari sai toi­sen­sa.

Lue lisää aiheesta

Päivän psalmi

Luetuimmat

Digilehti

Epaper cover

Digilehti

Epaper cover