JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Palstat

"Nuotion ääressä yksin tai muiden kanssa" –  juttu­sar­jassa lukijat kertovat pyhistä paikoistaan

Petri Isoluoma. Kuva: Laura Visapää

Petri Isoluoma. Kuva: Laura Visapää

Laura Visapää

2.12.2022
Teemu Leppänen

”Pyhä paik­ka­ni on sel­ke­äs­ti luon­to ja siel­lä nuo­ti­on ää­res­sä. Nuo­ti­ol­la voi ol­la yk­sin, siel­lä voi ol­la per­heen kans­sa tai is­tua ys­tä­vien kans­sa. It­sel­le­ni par­tio on tär­keä har­ras­tus. Olen ol­lut par­ti­os­sa lap­ses­ta läh­tien, 38 vuot­ta tau­ko­a­mat­ta. Me­nin par­ti­oon pie­ne­nä su­den­pen­tui­hin ja nyt toi­min ak­tii­vi­ses­ti par­ti­on­joh­ta­ja­na, sa­moin vai­mo­ni.

Par­ti­os­sa ope­te­taan ihan­tei­ta ja kas­va­te­taan lap­sis­ta ja nuo­ris­ta kun­non kan­sa­lai­sia. Yh­te­nä ihan­tee­na on ra­kas­taa luon­toa ja suo­jel­la sitä. Luon­to an­taa elä­män, se an­taa ruo­kaa ja suo­jaa, siel­tä tu­lee kaik­ki tar­peel­li­nen. Par­ti­o­lai­set pär­jää­vät luon­nos­sa ke­lil­lä kuin ke­lil­lä.

Kou­lus­sa opi­taan tun­te­maan luon­non ele­men­tit, ja par­ti­os­sa hyö­dyn­ne­tään käy­tän­nös­sä siel­lä opit­tu­ja asi­oi­ta. Par­ti­os­sa toi­min­ta luon­nos­sa on elä­myk­sel­lis­tä. Kun ol­laan po­ru­kal­la luon­nos­sa, opi­taan muun mu­as­sa erä- ja ret­kei­ly­tai­dot, suun­nis­tus­tai­dot sekä jo­ka­mie­hen oi­keu­det.

Lau­neen seu­ra­kun­ta on par­ti­o­lip­pu­kun­tam­me Läh­teen Var­ti­joi­den vah­va taus­ta­yh­tei­sö, joka tu­kee isol­ta osin tätä toi­min­taa.”

Pet­ri Iso­luo­ma, Lah­ti

Lue lisää aiheesta

Päivän psalmi

Luetuimmat

Digilehti

Epaper cover

Digilehti

Epaper cover