JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Palstat

Luonnon kauneutta lintu­pers­pek­tii­vistä – juttu­sar­jassa lukijat kertovat pyhistä paikoistaan

Riku Virtanen. Kuva: Laura Visapää

Riku Virtanen. Kuva: Laura Visapää

Laura Visapää

30.6.2021
Laura Visapää

"Pa­ras­ta elä­mäs­sä on, kun voin kat­sel­la maa­il­maa lin­tu­pers­pek­tii­vis­tä. Han­kin vii­me ke­sä­nä dro­ne­len­no­kin ja nyt suu­ri osaa va­paa-ajas­ta­ni ku­luu sen kans­sa. Dro­nen han­kin­ta oli pit­kään ol­lut haa­vee­na­ni ja sääs­tö­ta­voit­tee­na­ni. Dro­nen len­nät­tä­mi­seen kuu­luu ny­ky­ään pa­kol­li­se­na niin sa­not­tu ajo­kort­ti, erään­lai­nen len­to­lu­pa­kir­ja, joka suo­ri­te­taan ne­tis­sä.

En­nen kuin läh­den ku­vaa­maan, mie­tin ku­vaus­koh­teet val­miik­si. Va­lo­ku­vaan ja vi­de­oin lä­hin­nä Suo­men luon­toa eri vuo­de­nai­koi­na. En­sim­mäi­set ku­vat otin ko­ti­ni lä­hei­syy­des­sä Muk­ku­las­sa ja siel­tä olen siir­ty­nyt Lah­den ym­pä­ris­töön. Eh­kä­pä jos­kus me­nen Lap­piin tai ul­ko­mail­le­kin.

Dro­nea len­nät­tä­es­sä nä­kee ka­me­ran näy­tös­tä laa­jo­ja alu­ei­ta, kun nou­see lin­tu­pers­pek­tii­viin. Hy­väl­lä sääl­lä pää­see kat­se­le­maan mai­se­mia jopa kah­den ki­lo­met­rin etäi­syy­del­tä. Sil­loin huo­maa asi­oi­den pie­nuu­den tai suu­ruu­den.

On hie­noa seu­ra­ta luon­non syk­liä kor­ke­al­ta kat­sot­tu­na. Suo­men luon­to on niin kau­nis kaik­ki­na vuo­de­nai­koi­na: ke­vään oras­ta­va vih­reys, ke­sän täy­te­läi­syys, syk­syn rus­ka ja tal­ven lu­mi­set mai­se­mat. Pa­ras ku­vaus­het­ki on kui­ten­kin ke­säi­nen pil­ve­tön päi­vä, kun ym­pä­ril­lä on täy­del­li­nen luon­non­rau­ha."

Riku Vir­ta­nen, Lah­ti

Lue lisää aiheesta

Päivän psalmi

Luetuimmat

Digilehti

Epaper cover

Digilehti

Epaper cover