JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Palstat

"Kuuntelen maailman kauneinta musiikkia" – juttu­sar­jassa lukijat kertovat pyhistä paikoistaan

Liisa Pesonen. Kuva: Laura Visapää

Liisa Pesonen. Kuva: Laura Visapää

Laura Visapää

11.1.2022
Laura Visapää

”Pyhä paik­ka on ko­to­na olo­huo­neen soh­val­la vas­ta­pää­tä te­le­vi­si­o­ta. Sii­tä lai­tan soi­maan omas­ta mie­les­tä­ni maa­il­man kau­nein­ta ja ar­vok­kain­ta mu­siik­kia. Olen on­nel­li­nen sii­tä, et­tä juu­ri tätä mu­siik­kia olen saa­nut lau­laa sekä kuo­ros­sa et­tä so­lis­ti­na ul­ko­mai­ta myö­ten.

Ko­ro­na-ai­ka­na olen ol­lut us­kol­li­nen ka­ran­tee­nil­le, en ole käy­nyt edes kir­kos­sa tai He­rät­tä­jä-Yh­dis­tyk­sen ti­lai­suuk­sis­sa. On ol­lut pal­jon ai­kaa ol­la ko­to­na. Ko­ti­ni on viih­tyi­sä ”al­ku­pe­räi­nen ko­ti­ni” eli ym­pä­ril­lä­ni ovat kaik­ki rak­kaat esi­neet, jot­ka ovat elä­mä­ni var­rel­la kul­ke­neet mu­ka­na.  Tääl­lä soi­vat upe­at re­qui­e­mit ja pas­si­ot. Elä­mä­ni on täyn­nä mi­nul­le ra­kas­ta mu­siik­kia. Is­tun kuun­te­le­maan, ajat­te­len syn­ty­jä sy­viä, ja mu­siik­ki kul­jet­taa mi­nua muis­tois­sa pit­kin elä­mä­ni pol­ku­ja. Kos­kaan ei ole ikä­vää het­keä, kun voi kuun­nel­la mu­siik­kia.

Mu­siik­ki on ol­lut suu­ri lah­ja elä­mäs­sä­ni. Sen juu­ret ovat lap­suu­den­ko­dis­sa­ni. Mei­tä oli kol­me­tois­ta si­sa­rus­ta, ja minä olin nuo­rin. Il­tai­sin isä vei­sa­si vir­siä ja soit­ti kan­nel­ta, ja minä is­tuin hä­nen sy­lis­sään. Kä­vin van­hem­pie­ni kans­sa myös kir­kos­sa ja seu­rois­sa, jois­sa lau­let­tiin pal­jon.”Lii­sa Pe­so­nen, Lah­ti

Lue lisää aiheesta

Päivän psalmi

Luetuimmat

Digilehti

Epaper cover

Digilehti

Epaper cover