JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Palstat

Koti­alt­tarin äärellä keskustelua Luojan kanssa – juttu­sar­jassa lukijat kertovat pyhistä paikoistaan

Laura Visapää

25.1.2022
Laura Visapää

"Koti, us­ko, isän­maa ja myös seu­ra­kun­ta­e­lä­mä ovat mi­nun elä­mäs­sä­ni tär­kei­tä asi­oi­ta. Ko­ti­kirk­ko­ni on Asik­ka­lan kirk­ko, ja sen alt­ta­ri on pyhä paik­ka. Sii­hen liit­tyy pal­jon tun­tei­ta. Sen alt­ta­rin ää­res­sä on vie­tet­ty häi­tä sekä kas­te- ja rip­pi­juh­lia. Alt­ta­ril­la olen myös eh­tool­li­sel­la ja sy­dä­mes­sä­ni kut­sun sii­hen het­keen mu­kaan edes­men­neet van­hem­pa­ni, mie­he­ni ja vel­je­ni. Pois­nuk­ku­neet ovat lä­hel­lä­ni.

Ko­ro­na-ai­ka­na kir­kos­sa­käyn­ti on jää­nyt vä­hiin, mut­ta mi­nun tyy­pil­li­nen mes­su­paik­ka­ni on oma koti. Soh­vaa vas­ta­päi­sel­lä sei­näl­lä on kir­ja­hyl­ly, jos­sa on ko­ti­alt­ta­ri. Sen muo­dos­ta­vat iso­äi­dil­tä pe­rit­ty Jee­sus-pat­sas ja pie­net en­ke­lit. Pie­nois­pat­sas on seu­ran­nut mi­nua vuo­si­kym­me­net. Ko­ti­alt­ta­ri­ni ää­rel­lä kes­kus­te­len Luo­ja­ni kans­sa to­del­la usein.

Pyhä paik­ka voi ol­la mikä ta­han­sa paik­ka, vaik­ka sees­tei­nen luon­non­nä­ky­mä, ku­ten met­sä tai ran­ta, jos­sa on hil­jais­ta ja jos­sa on hyvä mie­tis­kel­lä ja ru­koil­la. Py­hän ko­ke­mi­nen vaa­tii tie­tyn la­tau­tu­mi­sen ja rau­han. Se on eri­tyi­nen het­ki, jol­loin koen yh­tey­den Luo­jaan."

Mer­ja Pa­lo­kan­gas-Vii­ta­nen, Asik­ka­la

Lue lisää aiheesta

Päivän psalmi

Luetuimmat

Digilehti

Epaper cover

Digilehti

Epaper cover