JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Mielipiteet

Sana sinulle: Luoma­kun­nalla on toivo

9.11.2021
Timo Huttunen

Marras­kuun pi­mey­des­sä, py­häin­päi­vän ja hal­lo­wee­nin tun­nel­mis­sa, on help­po ym­mär­tää mik­si mar­ras­kuu on ni­me­no­maan mar­ras­kuu, kuol­lei­den kuu­kau­si. Mar­ras-sa­na­han tar­koit­taa kuol­lut­ta. Met­sän vä­rit hii­pui­vat vas­ta het­ki sit­ten rus­kaa lois­tet­tu­aan, mus­ta ja har­maa val­taa­vat alaa. "Olet­ko näh­nyt kuol­lei­den leh­tien pu­to­a­van synk­kä­nä syy­sil­ta­na? Sa­mal­la ta­val­la pu­to­aa joka päi­vä sie­lu­ja ian­kaik­ki­suu­teen. Jo­na­kin päi­vä­nä pu­to­a­va leh­ti olet sinä". (Jo­se­mar­ía Esc­rivá)

Me­men­to mori, muis­ta kuo­le­vai­suu­te­si. Luon­to muis­tut­taa mei­tä sii­tä juu­ri nyt. Leh­det ovat nyt jo pu­don­neet. Vää­jää­mät­tö­mät luon­non­lait pä­te­vät, ei­kä elä­mäs­tä sel­viä hen­gis­sä. Paa­va­li­kin tun­nus­taa tä­män maa­il­man re­a­li­tee­tit, mut­ta kat­soo kui­ten­kin nii­den yli tuon­puo­lei­seen: "Kai­ken luo­dun on täy­ty­nyt tai­pua ka­to­a­vai­suu­den alai­suu­teen, ei omas­ta tah­dos­taan, vaan hä­nen, joka sen on alis­ta­nut. Luo­ma­kun­nal­la on kui­ten­kin toi­vo, et­tä myös se pää­see ker­ran pois ka­to­a­vai­suu­den or­juu­des­ta, Ju­ma­lan las­ten va­pau­teen ja kirk­kau­teen". (Room. 8:20–21)

Mar­ras­kuus­sa viem­me kynt­ti­löi­tä va­loik­si hau­doil­le, ha­ra­voim­me kuol­leet leh­det pois nur­mi­koil­ta, odo­tam­me edes­sä ole­vaa ad­ven­ti­nai­kaa. Ja tal­ven jäl­keen koit­ta­vaa ke­vät­tä, uut­ta elä­mää, uut­ta kas­vun ai­kaa. Luo­ma­kun­nal­la on toi­vo, se siin­tää edes­sä­päin. Mar­ras­kuun pi­meys ei ole Luo­jan vii­mei­nen sana. Sik­si me saam­me elää toi­vos­sa, jäl­leen­nä­ke­mi­sen toi­vos­sa mar­ras­kuus­sa­kin. Luo­ma­kun­nan Luo­jal­la on val­ta yli luon­non­la­kien. Paa­va­li jat­kaa: "Olen var­ma sii­tä, et­tei kuo­le­ma ei­kä elä­mä, ei­vät en­ke­lit, ei­vät hen­ki­val­lat, ei mi­kään ny­kyi­nen ei­kä mi­kään tu­le­va ei­vät­kä mit­kään voi­mat, ei kor­keus ei­kä sy­vyys, ei mi­kään luo­tu voi erot­taa mei­tä Ju­ma­lan rak­kau­des­ta, joka on tul­lut il­mi Kris­tuk­ses­sa Jee­suk­ses­sa, mei­dän Her­ras­sam­me". (Room. 8:38–39)

Jol­lain ta­val­la pi­dän mar­ras­kuus­ta. Pi­dän kyl­lä jol­lain ta­voin kai­kis­ta muis­ta­kin kuu­kau­sis­ta, jo­kai­ses­sa on oma hen­ken­sä. Mar­ras­kuus­sa elän vä­hän hi­taam­min, hen­gi­tän ul­koil­maa hie­man sy­vem­min, juu­tun use­am­min muis­te­le­maan joi­tain van­ho­ja asi­oi­ta. Mar­ras­kuu kuu­luu elä­mään. Kuo­le­ma kuu­luu elä­mään. Elä­mä päät­tyy kuo­le­maan. Näin tä­män kai­ken tu­lee­kin ol­la.

Kir­joit­ta­ja on Hol­lo­lan seu­ra­kun­nan kirk­ko­her­ra.

Lue lisää aiheesta

Päivän psalmi

Luetuimmat

Digilehti

Epaper cover

Digilehti

Epaper cover