JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Mielipiteet

Katoavat ja kato­a­mat­tomat aarteet

31.5.2024
Lillimari Lehmijoki

Rai­kas tuok­su sa­teen jäl­keen. Ver­so­vat kas­vit, ym­pä­ril­le rä­jäh­tä­nyt al­ku­ke­sän vih­reys, koh­ta kyp­sy­vät man­si­kat ta­ka­pi­han kas­vi­maal­la. Yk­sin tai yh­des­sä ys­tä­vien kans­sa vie­te­tyt va­loi­sat ke­säy­öt. Tu­han­sien jär­vien tu­han­sien mök­ki­lai­tu­rei­den to­dis­ta­ma, tal­ven hor­rok­ses­ta toi­pu­nut elä­mä.

Kesä näyt­tää meil­le run­sain mää­rin ka­to­a­via aar­tei­ta.

Ih­mi­sen elä­mä on ko­ko­nai­suu­des­saan ka­to­a­vaa aar­ret­ta. Ys­tä­vil­tä saa­tu roh­kai­su, meil­le rak­kaat ih­mi­set ja eläi­met, yl­lät­tä­vät ys­tä­väl­li­set sa­nat ven­to­vie­raal­ta, omat ja tois­ten kät­ten työn jäl­jet. Työl­lä ja vai­val­la han­ki­tun omai­suu­den luo­ma tur­va, ja se kaik­ki, mitä ra­hal­la voim­me os­taa.

On pal­jon ai­het­ta iloi­ta ja kiit­tää. Kun sit­ten koit­taa luo­pu­mi­sen ai­ka, mei­dän on koh­dat­ta­va myös su­run sy­vyy­det.

Elä­mä opet­taa mei­tä luo­pu­maan. Rak­kaat ka­to­a­vat aar­teet saa­vat ol­la meil­le tär­kei­tä, eri as­tei­ses­ti ja eri ta­voin. Niis­sä kai­kis­sa voim­me näh­dä pa­la­sen Ju­ma­lan rak­kau­des­ta ja rau­has­ta, joka jää jäl­jel­le, kun ka­to­a­vas­ta aar­tees­ta on ai­ka luo­pua.

Luo­pu­mi­nen te­kee ai­na ki­pe­ää. Jos sil­loin tur­vau­dut ru­kouk­seen ja pyy­dät apua Ju­ma­lal­ta su­run läpi käy­mi­seen ja us­kal­lat an­tau­tua sil­le, olet kiin­ni ka­to­a­mat­to­mas­sa aar­tees­sa. Olet kiin­ni Ju­ma­lan rak­kau­den kal­li­os­sa tun­teit­te­si he­rät­tä­mien mie­len­myrs­ky­jen kes­kel­lä. Jos taas ko­ve­tat it­se­si su­rul­ta ja eris­tät su­run vi­han ja vä­lin­pi­tä­mät­tö­myy­den kal­te­rei­den taak­se si­sim­pää­si, yh­tey­te­si sekä Ju­ma­laan et­tä toi­siin ih­mi­siin on vaa­ras­sa kat­ke­ta.

Su­run ja tus­kan koh­dan­nut ja lä­pi­käy­nyt ja sen läpi elä­mää jat­ka­maan sel­vin­nyt ih­mi­nen ym­mär­tää eh­kä vä­hän pa­rem­min myös toi­sen vai­keuk­sia. Yh­teys Ju­ma­laan, ja omat ko­ke­muk­set ki­vus­ta ja su­rus­ta, an­ta­vat mah­dol­li­suu­den ai­toon yh­tey­teen ko­via ko­ke­neen ih­mi­sen kans­sa.

Ju­ma­lan rak­kau­den pe­rus­kal­lio, tyh­jä ris­ti, on voi­ton merk­ki. Sen ka­to­a­ma­ton aar­re on lo­pul­ta se voi­ma, joka an­taa meil­le va­pau­den elää täyt­tä elä­mää kaik­kien ka­to­a­vien aar­tei­den kes­kel­lä. Sen an­si­os­ta mei­dän ei tar­vit­se pe­lä­tä niis­tä luo­pu­mis­ta.

Vii­me sun­nun­tain Uu­den Tes­ta­men­tin teks­tis­sä, 1. kir­jees­sä Ti­mo­teuk­sel­le lu­vus­sa kuu­si to­de­taan:

”Us­ko on suu­ri rik­kau­den läh­de, kun tyy­dym­me sii­hen mitä meil­lä on. Em­me me ole tuo­neet mi­tään mu­ka­nam­me maa­il­maan em­me­kä voi vie­dä mi­tään tääl­tä pois.”

Nau­ti­taan siis rau­hal­li­sin mie­lin ke­sän kau­neu­des­ta.

Kir­joit­ta­ja on Hol­lo­lan seu­ra­kun­nan seu­ra­kun­ta­pas­to­ri

Lue lisää aiheesta

Päivän psalmi

Luetuimmat

Digilehti

Epaper cover

Digilehti

Epaper cover