JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Menot

Urkurin juhla Ristin­kir­kossa – Karl Jenkinsin Stabat Mater kuullaan ensimmäistä kertaa Lahdessa

"Monin paikoin saan soittaa urku auki, kun on niin iso porukka laulamassa", ihastelee urkuri Anna-Maija Virtanen. Kuva: Jani Mahkonen

"Monin paikoin saan soittaa urku auki, kun on niin iso porukka laulamassa", ihastelee urkuri Anna-Maija Virtanen. Kuva: Jani Mahkonen

Jani Mahkonen

14.2.2024
Janne Urpunen

Ris­tin­kir­kon ur­ku­ri An­na-Mai­ja Vir­ta­nen (ku­vas­sa) on jän­nän ää­rel­lä. Karl Jen­kins sä­vel­si Sta­bat Ma­te­rin sin­fo­ni­aor­kes­te­ril­le ja kuo­rol­le, mut­ta maa­lis­kuus­sa pi­täi­si pär­jä­tä il­man isoa or­kes­te­ria. 

– Mut­ta on­han urut or­kes­te­ri. Pi­tää imp­ro­vi­soi­da. So­pi­vien soun­dien löy­tä­mi­nen eli re­kis­te­röin­ti on ur­ku­rin isoin jut­tu täs­sä, hän sa­noo, ei­kä ole ol­len­kaan huo­lis­saan.

Vir­ta­nen soit­taa pi­a­no­par­ti­tuu­ris­ta so­vel­ta­en.

 – Jos olet ur­ku­ri, joka tar­vit­see kir­joi­tet­tu­na joka nuo­tin, en suo­sit­te­le. Ko­e­tan tuo­da mah­dol­li­sim­man or­kest­raa­li­ses­ti esiin eri soit­ti­mia.

Kai­ken soit­ta­mi­seen ei­vät ur­ku­rin kä­det rii­tä.

– Se juu­ri kiin­nos­taa, et­tä saan so­vel­taa ja miet­tiä, mi­ten asi­at rat­kai­sen.

Teos on Vir­ta­sel­le mie­lui­nen.

­– Ai­van älyt­tö­män hie­no­ja har­mo­ni­oi­ta ja tun­nel­mia. Mo­nin pai­koin saan soit­taa ur­ku au­ki, kun on niin iso po­ruk­ka lau­la­mas­sa.

Sta­bat Ma­ter  -runo on kir­joi­tet­tu 1200-lu­vul­la. Ker­to­mus äi­ti Ma­ri­an kär­si­myk­ses­tä Jee­suk­sen ris­tin ää­rel­lä on  in­noit­ta­nut sä­vel­tä­jiä läpi vuo­si­sa­to­jen. Ver­si­on­sa ovat sä­vel­tä­neet niin Gi­o­van­ni Bat­tis­ta Per­go­le­si, Jo­seph Ha­ydn, An­to­nio Vi­val­di, An­tonín Dvořák kuin Lee­vi Ma­de­to­ja­kin. Adie­mus-mu­sii­kis­taan tun­ne­tun Jen­kin­sin teos on vuo­del­ta 2008.

­– Teim­me ai­ka­naan Don­ne Ma­tu­re -kuo­ron kans­sa Adie­mus­ta Ur­ku­vii­kol­la ja Rum­pu­fes­ta­reil­la. Se on sä­vel­let­ty kol­mi­ää­ni­sel­le nais­kuo­rol­le, mut­ta Sta­bat Ma­ter on teh­ty ne­li­ää­ni­sel­le se­ka­kuo­rol­le. Sik­si tar­vi­taan myös bas­so­po­ruk­ka Viri Per­fec­tiä, ker­too kon­ser­tin äi­ti, Lah­den Gos­pel­kuo­ron joh­ta­ja Mar­jaa­na Tu­ru­nen.

Don­ne Ma­tu­ren ja Viri Per­fec­tin lau­la­jat ovat lah­te­lai­sia mu­sii­ki­no­pet­ta­jia, kuo­ron­joh­ta­jia ja mui­ta ko­ke­nei­ta lau­la­jia.

So­lis­ti­nakuul­laan Au­ro­ra Ikä­val­koa. Pai­koin mu­kaan liit­tyy  Gos­pel­kuo­ro. En­semb­len täy­den­tä­vät lyö­mä­soit­ta­jat Lari Her­man­ni Lius, Esa Pa­rik­ka ja Sami Ter­vo­nen.

Tu­ru­sen mu­kaan Sta­bat Ma­te­ria ei ole ai­kai­sem­min esi­tet­ty Lah­des­sa ei­kä kuo­ro-ur­ku-lyö­mä­soi­tin­ver­si­o­na Suo­mes­sa.

Kon­ser­tin vi­su­a­li­soin­nis­ta vas­taa­vat Gau­dia-lu­ki­on ku­va­tai­de­o­pis­ke­li­jat, jot­ka val­mis­ta­vat Ma­ria-ai­hei­sia maa­lauk­sia kirk­ko­sa­liin. Kon­ser­tin jäl­keen te­ok­set ovat esil­lä Ris­tin­kir­kon ala­ker­ras­sa pää­si­äi­seen as­ti.

Sta­bat Ma­ter Ma­ri­an­päi­vä­nä 17.3. Lah­den Ris­tin­kir­kos­sa kel­lo 18. Va­paa pää­sy.  20 eu­roa mak­sa­van oh­jel­man tuo­tot oh­ja­taan Yh­teis­vas­tuu­ke­räyk­seen.

Lue lisää aiheesta

Päivän psalmi

Digilehti

Epaper cover

Digilehti

Epaper cover