JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Menot

Tubetähdet Elina ja Sofia haastavat kunnan­joh­tajan ja teologian tohtorin – Asikkalassa etsitään lääkkeitä ilmas­to­ah­dis­tuk­seen

Elina ja Sofia ovat lahtelaiset tubettajasiskokset, joiden kanavalla on yli 130 000 tilaajaa.

Elina ja Sofia ovat lahtelaiset tubettajasiskokset, joiden kanavalla on yli 130 000 tilaajaa.

Aura Marttinen (promootiokäyttöön tarkoitettu kuva)

6.10.2021
Markus Luukkonen

Mis­tä apua, kun il­mas­ton­muu­tos ah­dis­taa? Tuo­re kan­sain­vä­li­nen ky­se­ly osoit­taa, et­tä suu­ri osa 16–25-vuo­ti­ais­ta nuo­ris­ta kär­sii il­mas­to­ah­dis­tuk­ses­ta. Suo­mes­sa esi­mer­kik­si 42 pro­sent­tia nuo­ris­ta epä­röi las­ten hank­ki­mis­ta toi­vot­to­mal­ta näyt­tä­vän tu­le­vai­suu­den vuok­si.

Maa­il­maa ei kui­ten­kaan pe­las­ta epä­toi­vo vaan toi­vo. Kirk­ko, kun­ta ja nuo­ret tu­bet­ta­jat tart­tu­vat ajan­koh­tai­seen ai­hee­seen ja et­si­vät 19. lo­ka­kuu­ta Asik­ka­lan seu­ra­kun­ta­ko­dil­la avai­mia il­mas­to­ah­dis­tuk­seen yh­des­sä eko­te­o­lo­gi Panu Pih­ka­lan kans­sa.

Il­lan aluk­si kuul­laan alus­tus Pih­ka­lal­ta. Sen jäl­keen on vuo­ros­sa pa­nee­li­kes­kus­te­lu, jos­sa il­mas­to­ah­dis­tuk­ses­ta kes­kus­te­le­vat Pih­ka­lan kans­sa lah­te­lai­set tu­be­täh­det Eli­na ja So­fia ja Asik­ka­lan kun­nan­joh­ta­ja Rin­na Iko­la-Nor­r­bac­ka. Mu­siik­kia il­taan imp­ro­vi­soi Lah­den seu­ra­kun­tien nuo­ri­so­muu­sik­ko Miik­ka Kal­lio. Ti­lai­suu­den juon­taa Yleis­ra­di­on toi­mit­ta­ja Hes­su Ki­se­leff.

Ti­lai­suu­den jär­jes­tää Asik­ka­lan seu­ra­kun­ta yh­des­sä Asik­ka­lan kun­nan kans­sa.

Panu Pih­ka­la on suo­ma­lai­nen ym­pä­ris­tö­tut­ki­ja ja kir­jai­li­ja, joka tun­ne­taan eten­kin ym­pä­ris­tö­ah­dis­tuk­sen tut­ki­ja­na. Pih­ka­lan vuon­na 2017 il­mes­ty­nyt Päin hel­vet­tiä? Ym­pä­ris­tö­ah­dis­tus ja toi­vo oli en­sim­mäi­nen il­mi­ö­tä kä­sit­te­le­vä suo­men­kie­li­nen teos. Pih­ka­la on kou­lu­tuk­sel­taan te­o­lo­gi­an toh­to­ri.

Eli­nan ja So­fi­an Yo­u­Tu­be-ka­na­val­la on pe­rä­ti 130 000 ti­laa­jaa. Suo­men suo­si­tuim­mat lap­si­tu­bet­ta­jat ovat muun mu­as­sa haas­ta­tel­leet ta­sa­val­lan pre­si­dent­tiä sekä kä­si­tel­leet ikä­ryh­mäs­sään tär­kei­tä tee­mo­ja, ku­ten roh­keut­ta, po­si­tii­vi­suut­ta, ta­voit­tei­den saa­vut­ta­mis­ta ja it­sen­sä ke­hit­tä­mis­tä.

Us­ko, toi­vo ja rak­kaus: avai­met il­mas­to­ah­dis­tuk­seen -il­ta jär­jes­te­tään Asik­ka­lan seu­ra­kun­ta­ko­dil­la tiis­tai­na 19.10. kel­lo 18–20. Kal­ma­rin­tie 3, Vääk­sy. Ti­lai­suu­teen on va­paa pää­sy ja se strii­ma­taan osoit­tees­sa www.asik­ka­lan­seu­ra­kun­ta.fi.

Lue lisää aiheesta

Päivän psalmi

Luetuimmat

Digilehti

Epaper cover

Digilehti

Epaper cover