JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Menot

Lahden Gospelkuoro palaa tv-ruutuihin – etävaihe vaati sisua ja stem­ma­ää­nit­teitä

Lahden Gospelkuoro on tehnyt Ylen kanssa aiemminkin yhteistyötä. Kuva: Kirkon kuvapankki / Silva Sevelius

Lahden Gospelkuoro on tehnyt Ylen kanssa aiemminkin yhteistyötä. Kuva: Kirkon kuvapankki / Silva Sevelius

Kirkon kuvapankki / Silva Sevelius

29.9.2021
Markus Luukkonen

Lah­den Gos­pel­kuo­ro on jäl­leen Ylen kump­pa­ni­na te­le­vi­si­oi­ta­vis­sa Rie­mu­lau­lut-oh­jel­mis­sa. Mu­siik­ki­pi­toi­set har­tau­soh­jel­mat tal­ti­oi­daan ylei­sö­ti­lai­suuk­sis­sa Ris­tin­kir­kos­sa ja esi­te­tään myö­hem­min TV1-ka­na­val­la sekä Yle Aree­nas­sa.

– On ol­lut suu­ri kun­nia teh­dä Yle TV1:n kans­sa jo nel­jät Rie­mu­lau­lut. Nyt ovat vuo­ros­sa oh­jel­mat 5 ja 6. Val­mis­tau­tu­mi­nen on pit­kä­jän­teis­tä ja vaa­tii kuo­ro­lai­sil­ta myös it­se­oh­jau­tu­vaa työ­tä, ku­vai­lee kuo­ron­joh­ta­ja Mar­jaa­na Tu­ru­nen.

Te­le­vi­si­o­ka­me­roi­den edes­sä esiin­ty­mi­nen on ai­na yh­tä kut­kut­ta­vaa.

– Ti­lan­net­ta hel­pot­taa se, et­tä vaik­ka ti­lai­suu­det tal­len­ne­taan pää­o­sin elä­vän ylei­sön kans­sa, ai­na on kui­ten­kin uu­del­lee­not­to-op­tio. Esi­mer­kik­si Ta­lent Suo­men fi­naa­lis­sa vuon­na 2016 tätä mah­dol­li­suut­ta ei ol­lut, Tu­ru­nen muis­te­lee.

Gos­pel­kuo­rol­la, ku­ten muul­la­kin seu­ra­kun­tien kuo­ro­toi­min­nal­la, oli ko­ro­na­pan­de­mi­an ta­kia pit­kä tau­ko ko­koon­tu­mi­sis­sa. Kuin­ka pi­dit­te yl­lä lau­lu­kun­toa?

– Har­joit­te­lim­me si­suk­kaas­ti ne­tin vä­li­tyk­sel­lä. On­gel­mia ai­heut­ti so­pi­vien so­vel­lus­ten saa­mi­nen kai­kil­le. Yh­des­sä lau­la­mi­ses­ta ei tul­lut vii­veen ta­kia mi­tään.

Kuo­ro pa­neu­tui kui­ten­kin mu­sii­kin te­o­ri­aan, eng­lan­nin ään­tä­mi­seen ja nuo­tin­nos­ten tut­ki­mi­seen.

– Hö­pö­tin läp­pä­rin näy­töl­le ja toi­voin, et­tä joku ym­mär­tää. Pari kuo­ro­lais­ta teki ko­to­naan stem­ma­ää­nit­tei­tä. Nii­den tur­vin pys­tyt­tiin tree­naa­maan jopa uut­ta oh­jel­mis­toa.

Gos­pel­kuo­ro pii­pah­ti men­nee­nä ke­sä­nä myös Puo­li seit­se­män -oh­jel­mas­sa. Esi­tys tal­ti­oi­tiin tur­va­vä­lein Ris­tin­kir­kon por­tail­la.

– Oh­jel­mas­sa kuul­tu pät­kä lau­let­tiin sii­nä ti­lan­tees­sa en­sim­mäis­tä ker­taa yh­des­sä!

Lah­den Gos­pel­kuo­ron vah­vuus on py­sy­tel­lyt pit­kään noin 60 lau­la­jas­sa. Ko­e­lau­lu jär­jes­tet­tiin hil­jat­tain.

– Vaih­tu­vuus on kau­sit­tain vii­ti­sen lau­la­jaa ulos ja vii­ti­sen si­sään. Pa­luu­muut­ta­jia tu­lee pari vuo­des­sa, Tu­ru­nen ker­too.

Rie­mu­lau­lut-kon­sert­tien tee­mo­ja ovat "Sun puo­lel­la" ja "Ho­san­na". En­sim­mäi­nen ra­ken­tuu ko­ko­naan Ant­ti Klee­mo­lan lau­luis­ta.

– Ne kä­sit­te­le­vät pik­ku­lap­si­per­heel­li­sen, työ­i­käi­sen, ta­val­li­sen suo­ma­lai­sen ar­kea. Myös Elas­ti­sen ver­sio Sun puo­lel­la -lau­lus­ta kan­nat­taa kuun­nel­la. Saam­me mu­kaan pa­ril­la lau­lul­la myös Lah­den yh­teis­kou­lun nuo­ret.

Jäl­kim­mäi­ses­sä lii­ku­taan ad­ven­tin tun­nel­mis­sa ja kuul­laan ra­kas­te­tuim­pia jou­lu­lau­lu­ja sekä gos­pel­kuo­ron li­säk­si Lah­den mu­siik­ki­luok­kien Lau­lu­puu-kuo­roa.

Gos­pel­kuo­ron syk­sy

Kon­ser­tit

Rie­mu­lau­lut – Sun puo­lel­la ke 13.10. klo 18 Ris­tin­kir­kos­sa

Eli­na Vait­ti­nen, Riku Suo­kas, Mii­ka Nie­me­lä, Lah­den Gos­pel­kuo­ro, joh­taa Mar­jaa­na Tu­ru­nen, so­lis­ti­na Ant­ti Klee­mo­la, Lah­den yh­teis­kou­lun nuo­ret, joh­taa Ee­tu Taa­vit­sai­nen.

Rie­mu­lau­lut – Ho­san­na to 14.10. klo 18 Ris­tin­kir­kos­sa

Eli­na Vait­ti­nen, Riku Suo­kas, Lee­na Kaar­ti­nen, Lah­den Gos­pel­kuo­ro, joh­taa Mar­jaa­na Tu­ru­nen, so­lis­ti­na Lau­ra Au­tio, Lau­lu­puu, joh­taa Ca­mil­la Sund­berg.

TV-esi­tys­päi­vät

Sun puo­lel­la su 24.10. klo 10 ja ma 25.10. klo 11

Ho­san­na su 12.12. klo 10 ja ma 13.12. klo 11

Mar­jaa­na Tu­ru­nen on li­säk­si mu­ka­na Pi­sa­ra-oh­jel­mas­sa. Se esi­te­tään Yle TV1:ssä la 23.10. klo 12.40 ja ma 25.10. klo 10.55. 

Lue lisää aiheesta

Päivän psalmi

Luetuimmat

Digilehti

Epaper cover

Digilehti

Epaper cover