JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Uutiset

Pekka Särkiö palaa Keski-Lahden kirk­ko­her­raksi

Pekka Särkiö palaa laumansa pariin Keski-Lahteen puoleksi vuodeksi. Kuva: Jussi Hiltunen

Pekka Särkiö palaa laumansa pariin Keski-Lahteen puoleksi vuodeksi. Kuva: Jussi Hiltunen

Jussi Hiltunen

14.12.2023
Janne Urpunen

Te­o­lo­gi­an toh­to­ri Pek­ka Sär­kiö, 60, pa­laa van­hal­le pai­men­nus­pai­kal­leen Kes­ki-Lah­den kirk­ko­her­rak­si. Tuo­mi­o­ka­pi­tu­lin pää­tök­sen mu­kaan Sär­kiö hoi­taa vir­kaa 4.3.–30.8.2024. Kyse on kirk­ko­her­ra Mii­ka Hä­mä­läi­sen si­jais­ta­mi­ses­ta. Hä­mä­läi­nen jää puo­len vuo­den vuo­rot­te­lu­va­paal­le.

Sär­kiö tun­tee Kes­ki-Lah­den seu­ra­kun­nan mel­kein yh­tä hy­vin kuin kas­vat­ta­man­sa maa­ti­ais­ka­nat. Hän toi­mi Kes­ki-Lah­den kirk­ko­her­ra­na 2001–2012 ja kap­pa­lai­se­na 1998–2001.

Tam­mi­kuun lo­pus­sa 2023 Sär­kiö jäi eläk­keel­le Puo­lus­tus­voi­mien kent­tä­piis­pan vi­ras­ta, jos­sa toi­mi vuo­des­ta 2012. Par­hail­laan hän si­jais­taa Ii­tin kirk­ko­her­raa, ja hoi­ti sitä en­nen Kan­gas­nie­men kirk­ko­her­ran vir­kaa.

Sär­kiö asuu Jout­jär­ven kir­kon ku­pees­sa vai­mon­sa, Lau­neen kap­pa­lai­sen, Riit­ta Sär­ki­ön kans­sa. Pi­ha­pii­ris­sä kas­va­te­taan ka­no­ja ja tar­ha­taan me­hi­läi­siä.

Syk­syl­lä Pek­ka Sär­kiö hä­vi­si Mik­ke­lin hiip­pa­kun­nan piis­pan vaa­lin Mari Park­ki­sel­le, mut­ta ko­mei­ta voit­to­ja­kin on tul­lut. Sär­kiö on muun mu­as­sa ny­ky­ai­kai­sen vii­si­ot­te­lun M35-sar­jan Suo­men mes­ta­ri vuo­del­ta 2020.

Raa­mat­tua Sär­kiö on tut­ki­nut yli­o­pis­to­tut­ki­ja­na ja tut­kii har­ras­tuk­sek­seen. Tänä vuon­na työn ja har­ras­tuk­sen poh­jal­ta syn­tyi kir­ja Kun au­rin­ko sei­sah­tui. Te­ok­ses­sa Sär­kiö ja tie­to­kir­jai­li­ja Mar­kus Ho­ta­kai­nen käy­vät läpi Raa­ma­tun ta­pah­tu­mia te­o­lo­gi­an ja luon­non­tie­tei­den va­los­sa.

Ete­lä-Suo­men Sa­no­mien mu­kaan kirk­ko­her­ra Mii­ka Hä­mä­läi­sel­lä on har­vi­nai­sen sel­vät suun­ni­tel­mat vuo­rot­te­lu­va­paal­leen.

– Ke­vääl­lä olen 27 vuot­ta toi­mi­nut pap­pi­na. On ai­ka ve­tää hen­keä muu­ta­ma kuu­kau­si, käy­dä hiih­tä­mäs­sä, sii­vo­ta au­to­tal­li ja ra­ken­taa su­ku­lais­ten sau­naa, hän ker­toi leh­del­le.

Lue lisää aiheesta

Päivän psalmi

Luetuimmat

Digilehti

Epaper cover

Digilehti

Epaper cover