JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Palstat

"Viisi leipää ja kaksi kalaa" – juttu­sar­jassa lukijat kertovat pyhistä paikoistaan

Laura Visapää

30.8.2021
Laura Visapää

"Mi­nul­le pyhä asia on tois­ten aut­ta­mi­nen. Asik­ka­las­sa olen tääl­lä di­a­ko­ni­a­työn Mai­jan Kam­ma­ris­sa tou­hun­nut or­ga­ni­soi­den ruo­ka­ja­ke­lua. Ruo­ka-apu­hom­mis­sa olen evan­ke­lis-lu­te­ri­lai­sen seu­ra­kun­nan li­säk­si va­paa­seu­ra­kun­nas­sa ja hel­lun­tai­seu­ra­kun­nas­sa.

Ope­raa­tio Avoi­mel­la Ovel­la on Lah­des­sa yri­tys­lah­joi­tuk­si­na saa­dut isot ruo­ka­va­ras­tot, jois­ta ruo­kaa tuo­daan pie­nem­piin yk­si­köi­hin ja­et­ta­vak­si tar­vit­se­vil­le. Pai­kal­li­sis­ta kau­pois­ta saam­me hä­vik­ki­ruo­kaa, sa­moin kou­luis­ta. Ker­ran vii­kos­sa haen suu­ren lei­pä­kuor­man Vii­pu­ri­lai­ses­ta Ko­ti­lei­po­mos­ta. Kes­ki­viik­koi­sin pus­si­tam­me muu­ta­man va­paa­eh­toi­sen kans­sa ruu­at val­miik­si.

Pus­sit­ta­es­sa tu­lee mie­leen Raa­ma­tun ker­to­mus, mi­ten vii­del­lä lei­väl­lä ja kah­del­la ka­lal­la ruo­kit­tiin suu­ri mää­rä ih­mi­siä. Usein ja­et­ta­va al­kaa lop­pua, mut­ta joka ker­ta vii­mei­sel­le­kin ha­ki­jal­le on löy­ty­nyt an­net­ta­vaa.

Va­paa­eh­tois­työ on sy­dä­men asia mi­nul­le. Sii­tä luo­pui­sin vii­mek­si. Jär­jes­tän muut työ­ni niin, et­tä voin li­säk­si teh­dä va­paa­eh­tois­työ­tä. Vä­lil­lä vä­syt­tää läh­teä, mut­ta tois­ten aut­ta­mi­ses­ta saa it­sel­le iloa ja voi­maa."

Päi­vi Kan­to­la, Asik­ka­la

Lue lisää aiheesta

Päivän psalmi

Luetuimmat

Digilehti

Epaper cover

Digilehti

Epaper cover