JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Palstat

Retronurkka: Papin pöksyt ykkös­me­di­assa – juttu­sar­jassa muistellaan seura­kun­ta­e­lämän sattumuksia

Kotikirkko-lehdessä julkaistiin 1980-luvulla pappia esittävä paperinukke, joka sai valtakunnan julkisuutta Helsingin Sanomissa.

Kotikirkko-lehdessä julkaistiin 1980-luvulla pappia esittävä paperinukke, joka sai valtakunnan julkisuutta Helsingin Sanomissa.

Sirkku Muhli

30.4.2021
Sirkku Muhli

”Tämä setä täs­sä on pap­pi. Täs­tä sitä ei vie­lä ero­ta, kos­ka pap­pi on alus­vaat­tei­sil­laan val­mis­tau­tu­mas­sa päi­vän töi­hin”.

Näin ru­pat­te­li Pek­ka-setä Ko­ti­kirk­ko-leh­des­sä (Kir­kon­seu­dun edel­tä­jä) 80-lu­vul­la jul­kais­tus­sa Las­ten nur­kas­sa.

Ky­sees­sä oli mie­hi­nen pa­pe­ri­nuk­ke – nais­ten ovi pap­pis­vir­kaan oli vas­ta ra­ol­laan. Lap­set ko­deis­sa ja ker­hois­sa leik­ke­li­vät har­mit­to­man nuk­ken­sa ir­ti ja vä­rit­ti­vät vaat­teet kuka mi­ten­kin. Su­kat oh­jeis­tet­tiin mus­tik­si.

Kai­ke­ti asia oli­si hau­tau­tu­nut omaan ar­ki­päi­väi­syy­teen­sä, kun­nes val­ta­kun­nan yk­kös­me­dia rä­väyt­ti. Val­veu­tu­nut toi­mit­ta­ja oli tart­tu­nut Ko­ti­kir­kon jut­tuun, ja pap­pis­nu­ken kal­sa­rit läh­ti­vät omaan lauk­kaan­sa. Nyt pääs­tiin var­jel­luil­le pai­koil­le, kurk­kaa­maan pa­pin pök­syi­hin. He­sa­ri rie­pot­te­li alk­ka­rei­ta kol­mel­la pals­tal­la poh­tien nii­den sa­no­maa eri vä­reis­sä. Löy­det­tiin po­liit­ti­set­kin sä­vyt. Jut­tua maus­toi hil­li­tön kuva.

Ko­ti­kir­kon pää­toi­mit­ta­ja, har­ras ro­vas­ti, hä­pe­si leh­ten­sä saa­maa jul­ke­aa huo­mi­o­ta. Pel­ko­na tie­ten­kin leh­den mai­neen ry­vet­ty­mi­nen. Myö­hem­min asi­as­sa näh­tiin se hu­mo­ris­ti­nen­kin puo­li, jol­le hy­myil­tiin pit­kään.

Lue lisää aiheesta

Päivän psalmi

Luetuimmat

Digilehti

Epaper cover

Digilehti

Epaper cover