JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Palstat

Pyhä paikka: Omenapuuta halatessa tuntee pyhän

Seija Karevaara, Padasjoki. Kuva: Laura Visapää

Seija Karevaara, Padasjoki. Kuva: Laura Visapää

Laura Visapää

25.9.2023
Laura Visapää

"Mi­nul­le pyhä paik­ka on mie­len­ti­la, jos­sa on hyvä ol­la ja tun­tuu, et­tä Ju­ma­la on läs­nä. Täl­lai­sia py­hiä paik­ko­ja ovat ih­mi­set, ys­tä­vyys ja luon­to.

Ys­tä­vyy­des­sä tär­ke­ää on, et­tä saa ol­la sii­nä jou­kos­sa sel­lai­nen kuin on. Vie­lä py­hem­mäl­tä ys­tä­vyys tun­tuu, kun ja­e­taan sa­man­lai­nen Ju­ma­la-us­ko. Mi­nun Ju­ma­la-suh­tee­ni juu­ret ovat iso­tä­dis­sä­ni An­nas­sa, jon­ka kans­sa kä­vin pik­ku­tyt­tö­nä Jo­en­suun kir­kos­sa ja yh­des­sä kuun­te­lim­me myös ra­di­o­ju­ma­lan­pal­ve­luk­sia. Sain et­siä An­na-tä­dil­le vir­ret val­miik­si.

En ole kos­kaan viih­ty­nyt suu­ris­sa vä­ki­jou­kois­sa, sik­si maal­la asu­mi­nen pie­nes­sä Ar­ra­kos­ken ky­läs­sä so­pii mi­nul­le. Luon­non hil­jai­suu­des­sa on hyvä ol­la. Met­säs­sä tun­tee py­hän, vaik­ka siel­lä on yk­sin. Ko­ti­pi­han van­haa ome­na­puu­ta ha­la­tes­sa tun­tee myös py­hän läs­nä­o­lon. Puu tun­tuu in­hi­mil­li­sel­tä olen­nol­ta.

Kirk­ko on tie­tys­ti pyhä paik­ka. Par­hai­ten viih­dyn pie­nis­sä ky­lä­kir­kois­sa, jois­sa ju­ma­lan­pal­ve­luk­ses­sa ol­laan lä­hel­lä toi­sia ih­mi­siä ja voi ais­tia muut. Tu­lee läm­min tun­ne, kun ol­laan kaik­ki sa­man asi­an ää­rel­lä. Sil­loin tun­tee Ju­ma­lan läs­nä­o­lon."

Sei­ja Ka­re­vaa­ra, Pa­das­jo­ki

Lue lisää aiheesta

Päivän psalmi

Luetuimmat

Digilehti

Epaper cover

Digilehti

Epaper cover