JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Palstat

Pyhä paikka: Lenk­ki­po­lulla koiran kanssa

Minna Huumonen. Kuva: Laura Visapää

Minna Huumonen. Kuva: Laura Visapää

Laura Visapää

31.7.2023
Laura Visapää

Olen syn­ty­pe­räi­nen lah­te­lai­nen ja ol­lut tääl­lä koko ikä­ni. Lap­suu­des­ta läh­tien ovat tär­kei­tä paik­ko­ja ol­leet met­sät ja ve­det, joi­den ää­reen yhä ha­keu­dun. Rak­kaus luon­toon on tul­lut van­hem­pie­ni pe­rin­tö­nä. Lap­se­na lii­kuin per­heen kans­sa Pe­sä­kal­li­on met­sis­sä ret­keil­len, mar­jas­ta­en ja hiih­tä­en ja Mer­ras­jär­ven ui­ma­ran­ta­kin tuli tu­tuk­si.

Kun asuin Tont­ti­las­sa ja sain en­sim­mäi­sen oman koi­ra­ni, Edi­nan, löy­sim­me yh­des­sä Tont­ti­lan mah­ta­vat lenk­ki­po­lut ja Jo­vin ui­ma­ran­nan. Vuo­sia myö­hem­min muu­tin kes­kus­taan. Ny­kyi­sen koi­ra­ni, Jo­sen, kans­sa olem­me ko­lun­neet kes­kus­tan vi­he­ra­lu­ei­ta tark­kaan. Ka­ri­nie­mi Pik­ku-Ve­si­jär­vi­neen ja Lanu-puis­toi­neen on hie­no mil­jöö, jos­sa kier­te­lem­me usein ys­tä­vä­ni ja koi­riem­me kans­sa. Myös Mus­tan­kal­li­on­mä­el­lä ja Ra­di­o­mä­el­lä on luon­to lä­hel­lä.

Kun päi­väl­lä on kova här­del­li töis­sä, on pa­ras­ta läh­teä met­sään tai ran­taan kä­ve­le­mään. Luon­non­lä­hei­syys, met­sän ja ve­den ää­net rau­hoit­ta­vat ja ta­soit­ta­vat miel­tä. Työ­huo­let jää­vät taak­se.

Ly­hy­es­ti voi­sin sa­noa, et­tä luon­to ja koi­rat ovat mi­nul­le pyhä asia.

Min­na Huu­mo­nen, Lah­ti

Lue lisää aiheesta

Päivän psalmi

Luetuimmat

Digilehti

Epaper cover

Digilehti

Epaper cover