JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Palstat

"Olen kiitollinen taivas­het­kistä" –  juttu­sar­jassa lukijat kertovat pyhistä paikoistaan

Kuva: Laura Visapää

Kuva: Laura Visapää

Laura Visapää

20.9.2021
Laura Visapää

Pyhä ei ole niin­kään pai­kas­ta kiin­ni, vaan se on si­säi­nen tun­ne py­hyy­den ko­ke­mi­ses­ta eri ti­lan­teis­sa. Asun lä­hel­lä jär­ven­ran­taa ja lii­kun siel­lä usein. Siel­lä kun is­tuu pen­kil­lä ja kuun­te­lee luon­non ää­niä, ko­kee Luo­jan läs­nä­o­lon. Vuo­de­nai­ko­jen vaih­te­lus­ta olen kii­tol­li­nen, en vain ke­vään vih­rey­des­tä, vaan myös syk­syn sa­teis­ta. Sil­loin tun­tee kuu­lu­van­sa yh­teen luon­non kans­sa.

Kirk­ko tie­tys­ti on pyhä paik­ka, mut­ta ei ai­no­as­taan ju­ma­lan­pal­ve­luk­sis­sa. Nii­den tu­tut vir­ret ja ru­kouk­set kos­ket­ta­vat, sa­moin ylis­ty­sil­lat. Kirk­ko­sa­lin hil­jai­suus­kin on sy­käh­dyt­tä­vä ko­ke­mus.

Olen pa­ri­na ke­sä­nä ol­lut kir­ko­nop­paa­na. Jos­kus ei kirk­koon tul­lut ke­tään ja saa­toin is­tua pit­ki­ä­kin ai­ko­ja yk­si­nä­ni hil­jaa kir­kon­pen­kis­sä. Se oli ra­vit­se­vaa ja hoi­ta­vaa. Py­hyy­teen kuu­luu si­säi­nen vi­rit­täy­ty­mi­nen, ja usein py­hyy­den kos­ke­tuk­set tu­le­vat­kin hil­jai­suu­des­sa. Näis­tä tai­vas­het­kis­tä olen kii­tol­li­nen. Kun nii­tä tu­lee, ko­kee saa­van­sa voi­maa, vir­kis­tys­tä ja us­kon­vah­vis­tus­ta.

Ul­la-Mai­ja Saa­re­la, Hei­no­la

Lue lisää aiheesta

Päivän psalmi

Luetuimmat

Digilehti

Epaper cover

Digilehti

Epaper cover