JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Palstat

"Kahvi­pa­ketin avaaminen on hieno hetki" – juttu­sar­jassa lukijat kertovat pyhistä paikoistaan

Toni Hippeläinen. Kuva: Laura Visapää

Toni Hippeläinen. Kuva: Laura Visapää

Laura Visapää

6.8.2021
Laura Visapää

"Py­hää paik­kaa en oi­kein osaa ni­me­tä, mut­ta mo­nis­sa ar­ki­sis­sa asi­ois­sa ja te­ke­mi­sis­sä on mu­ka­na jo­tain hie­noa. Niin­kin yk­sin­ker­tai­nen jut­tu kuin uu­den kah­vi­pa­ke­tin avaa­mi­nen on hie­no het­ki. Se tun­ne on sel­lai­nen, jota en ha­lua ohit­taa kos­kaan, vaik­ka oli­si kii­re­kin. Sii­hen het­keen py­säh­tyy, ja sit­ten vas­ta jat­kaa kah­vin­keit­toa.

Toi­nen hie­no jut­tu on luon­to. Kun olen tääl­lä Hol­lo­las­sa maal­la kas­va­nut, niin luon­non­lä­hei­syy­des­tä on tul­lut mi­nul­le hy­vin tär­keä asia. Luon­nos­sa on hyvä kul­kea, hen­git­tää rai­kas­ta il­maa ja kuun­nel­la luon­non ää­niä rau­has­sa. Jos sitä pys­tyi­si te­ke­mään koko ikän­sä, se oli­si hyvä. Kaup­pa­mat­kat­kin kul­jen met­sä­pol­kua, en vie­rei­sen kä­ve­ly­tien kaut­ta. Se on sitä sa­maa hy­vän olon ai­kaa, kun voi kä­vel­lä met­sän läpi.

Olen viit­tä vail­le val­mis lä­hi­hoi­ta­ja ja eri­kois­tun lap­si- ja nuo­ri­so­työn puo­lel­le. Ha­lu­an teh­dä ih­mis­ten kans­sa töi­tä, eri­tyi­ses­ti nuor­ten kans­sa. Olen huo­man­nut, et­tä opin nuo­ril­ta pal­jon ja et­tä voin it­se an­taa heil­le­kin jo­tain. Sii­nä on var­mas­ti jo­tain py­hää, kun löy­tää oman paik­kan­sa ja työn­sä elä­mäs­sä."

Toni Hip­pe­läi­nen, Hol­lo­la

Lue lisää aiheesta

Päivän psalmi

Luetuimmat

Digilehti

Epaper cover

Digilehti

Epaper cover