JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Palstat

"Joosef kuuli Jumalan äänen" – juttu­sar­jassa lukijat kertovat pyhistä paikoistaan

Tapio Mankinen. Kuva: Laura Visapää

Tapio Mankinen. Kuva: Laura Visapää

Laura Visapää

30.11.2021
Laura Visapää

"Yh­dek­sän vuot­ta sit­ten sain ol­la Joo­se­fi­na Lii­po­lan seu­ra­kun­ta­kes­kuk­sen jou­lu­aa­ton har­tau­des­sa. Otin osan, jo­hon mi­nua pyy­det­tiin. Sa­man lail­la Joo­sef ot­ti osan, jo­hon Ju­ma­la hä­net va­lit­si lä­het­tä­es­sään en­ke­lin il­moit­ta­maan vies­tin­sä: 'Joo­sef, Daa­vi­din poi­ka, älä pel­kää ot­taa Ma­ri­aa vai­mok­se­si. Se, mikä hä­nes­sä on siin­nyt, on läh­töi­sin Py­häs­tä Hen­ges­tä.'

Nos­tan Joo­se­fil­le hat­tua, kos­ka hän ky­ke­ni va­lit­se­maan oi­kein. Joo­se­fil­la oli mah­dol­li­suus hyl­jä­tä Ma­ria, mut­ta hän ei ha­lun­nut lou­ka­ta kih­lat­tu­aan an­ta­mal­la ero­kir­jan. Joo­sef on esi­ku­va ta­vas­ta, jol­la mei­dän pi­täi­si toi­mia. Ju­ma­la pu­huu meil­le mo­nin ta­voin: eh­tool­li­ses­sa, lä­him­mäis­ten koh­taa­mi­sis­sa, luon­non il­mi­öis­sä ja Sa­nas­saan. Meil­lä on oma­tun­to, joka erot­taa Ju­ma­lan ää­nen kai­kis­ta muis­ta ää­nis­tä. Niin Joo­sef­kin erot­ti Ju­ma­lan ää­nen.

Joo­sef ja Ma­ria oli­vat ta­val­li­sia ih­mi­siä, mut­ta heis­tä tuli Pyhä per­he, kos­ka Ju­ma­la va­lit­si hei­dät Jee­suk­sen van­hem­mik­si. Jou­lun sa­no­man ää­rel­lä koh­taam­me py­hän.

Ta­pio Man­ki­nen, Lah­ti

Lue lisää aiheesta

Päivän psalmi

Luetuimmat

Digilehti

Epaper cover

Digilehti

Epaper cover