JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Mielipiteet

Sana sinulle: Rukous Jeesuksen nimessä

Heinolan seurakunta

6.5.2021
Risto Auvinen

Jee­sus opet­ti ope­tus­lap­si­aan ru­koi­le­maan Ju­ma­laa hä­nen ni­mes­sään. Tuo­hon ru­kouk­seen si­säl­tyi myös lu­paus: mitä iki­nä te pyy­dät­te Isäl­tä mi­nun ni­mes­sä­ni, sen hän an­taa teil­le (Joh. 16:23). Tus­kin­pa Jee­sus sitä tar­koit­ti, et­tä meil­lä oli­si ikään kuin avoin val­ta­kir­ja pyy­tää Ju­ma­lal­ta mitä ta­han­sa kun­han muis­tam­me liit­tää hä­nen ni­men­sä ru­kouk­siim­me. Jee­suk­sen nimi ei ole tai­ka­sa­na, jol­la voi­sim­me tai­vut­taa Ju­ma­lan toi­mi­maan tah­tom­me mu­kaan.

Poh­jim­mil­taan Jee­suk­sen ni­mes­sä ru­koi­le­mi­nen tar­koit­taa sitä, et­tä me ru­koi­lem­me us­kos­sa Jee­suk­seen ja et­tä koko elä­mäm­me, myös ru­kouk­sem­me, on so­pu­soin­nus­sa hä­nen käs­ky­jen­sä kans­sa. Ru­kous ja elä­mä kuu­lu­vat yh­teen. Niin­pä Jee­suk­sen ru­kous­kou­lus­sa mei­dät vie­dään hen­gel­li­sen kas­vun pro­ses­siin. Kun me ru­koi­lem­me Jee­suk­sen tah­toa ky­sy­en, me opim­me pyy­tä­mään asi­oi­ta, joi­den an­ta­mi­ses­sa Ju­ma­la ei kit­sas­te­le. Jee­sus it­se sa­noo: ”Jos te py­syt­te mi­nus­sa ja mi­nun sa­na­ni py­sy­vät teis­sä, voit­te pyy­tää mitä iki­nä ha­lu­at­te, ja te saat­te sen” (Joh. 15:7).

Kun me ru­koi­lem­me Jee­suk­sen ni­mes­sä, yk­si asia on var­maa. Ru­kous vie mei­dät ai­na tais­te­luun syn­tiä ja pa­haa vas­taan. Ju­ma­la tah­too an­taa meil­le voi­ton pa­has­ta, sil­lä sen täh­den Jee­sus tuli maa­il­maan ja kär­si ris­til­lä puo­les­tam­me. Täs­tä lah­jas­ta em­me pää­se osal­li­sek­si, el­lem­me ole sitä en­nen aset­tu­neet vas­ta­rin­taan pa­haa vas­taan ja op­pi­neet ru­koi­le­maan ”pääs­tä mei­dät pa­has­ta” tai ”ar­mah­da mi­nua syn­tis­tä.” Kun pyyn­töm­me ovat vil­pit­tö­miä, Ju­ma­la an­taa sen, mitä pyy­däm­me jo nyt, mut­ta täy­del­li­ses­ti, kun Jee­sus pa­laa ta­kai­sin nou­ta­maan oman­sa ikui­seen elä­mään.   

Suo mi­nun oi­kein ru­koil­la

tah­to­si mu­kai­ses­ti

ja an­na sitä anoa,

mi kes­tää iä­i­ses­ti,

ja suo se us­kon us­kal­lus,

tai­vaas­sa et­tä ru­kous

Jee­suk­sen täh­den kuul­laan.

(Vir­si 313:3)

Kir­joit­ta­ja on Hei­no­lan seu­ra­kun­nan seu­ra­kun­ta­pas­to­ri.

Lue lisää aiheesta

Päivän psalmi

Luetuimmat

Digilehti

Epaper cover

Digilehti

Epaper cover