JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Mielipiteet

Sana sinulle: Pyhä huolet­to­muus

Tainionvirran seurakunta

7.9.2021
Katri Ylönen

Au­rin­gon sä­teet läm­mit­tä­vät ihon pin­taa. Kat­son mai­se­maa ute­li­aa­na, mitä maa­lai­sin. Et­sin ku­va­kul­maa, ais­tin men­nei­den vuo­sien työn uu­ras­tuk­sen. Tääl­lä on teh­ty työ­tä, vil­jel­ty pel­toa ja is­tu­tet­tu puu­tar­haa.

Ase­tan maa­laus­te­li­neen pai­koil­leen ja an­nan si­vel­ti­men vie­dä. En tie­dä, mitä kan­kaal­le va­lit­sen, kun aloi­tan. Pel­to­tilk­ku, joka lai­neh­tii tuu­les­sa. Lam­paat lai­dun­ta­vat sen hei­nää. Vi­no­kat­toi­nen lato on not­kol­laan. Puut ri­vis­sä to­dis­ta­vat voi­mas­ta, vuo­sien kas­vus­ta. Suo­ma­lai­nen maa­lais­mai­se­ma on mo­nel­le le­von ja vir­kis­tyk­sen läh­de.

Kau­ka­na pel­lon ja met­säi­sen nie­men ta­ka­na kim­mel­tää jär­vi. Tie­dän maa­lauk­sen val­mis­tut­tua pu­lah­ta­va­ni jär­ven vii­len­tä­vään suo­jaan.

Elä­mä mais­tuu elä­mäl­tä, kun si­vel­lin kul­kee, vä­rit se­koit­tu­vat kan­kaal­la peh­me­äs­ti toi­si­aan tu­kien ja vah­vis­ta­en. Ja lop­pu­tu­los on kut­kut­ta­va – häm­mäs­tyn! Olen va­paa vel­voit­teis­ta, ki­vuis­ta ja ko­lo­tuk­sis­ta, ah­dis­ta­vis­ta aja­tuk­sis­ta. Olen het­ken ke­vyt kuin pou­ta­pil­vet tai­vaal­la.

Mi­nä­kö sain nämä vä­rit heh­ku­maan, mi­nä­kö tä­män maa­la­sin? En tien­nyt mat­kaan läh­ties­sä­ni, et­tä tämä en­tuu­des­taan tut­tu mai­se­ma saa luo­vuu­den kup­li­maan.

Tätä mai­se­maa kan­nan syk­syn pi­mei­nä il­toi­na, kun uni ei tule. Pa­la­nen mai­se­mas­ta on syn­ty­nyt kan­kaal­le. Si­säl­le­ni on jää­nyt myös muis­to­jen jäl­ki, jota as­te­len mie­li­ku­vis­sa­ni tie­tä­en, et­tä ker­ran se on ol­lut tot­ta. Het­ke­nä, jol­loin koin py­hää huo­let­to­muut­ta.

Muis­tan myös lu­pauk­sen: ”Kuka teis­tä voi mu­reh­ti­mal­la li­sä­tä elä­män­sä pi­tuut­ta? Kun Ju­ma­la pu­kee näin ke­don ruo­hon, joka tä­nään kas­vaa, ja huo­men­na jou­tuu uu­niin, niin tot­ta­han hän teis­tä huo­leh­tii. Äl­kää siis mu­reh­ti­ko!” (Matt. 6:27, 30, 31.)

Kir­joit­ta­ja on Tai­ni­on­vir­ran seu­ra­kun­ta­pas­to­ri.

Lue lisää aiheesta

Päivän psalmi

Luetuimmat

Digilehti

Epaper cover

Digilehti

Epaper cover