JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Mielipiteet

Minun kirkkoni: Kirkossa käynnistä

7.9.2021
Kimmo Malin

Kir­kon luot­ta­mus­hen­ki­lö­nä olen huo­lis­sa­ni ju­ma­lan­pal­ve­lus­ten käyn­ti­mää­ris­tä. Mää­rä ei ai­na­kaan ole kas­va­maan päin. Sän­til­li­se­nä kirk­ko­val­tuu­tet­tu­na käyn usein kir­kos­sa. Pait­si tu­le­va­na sun­nun­tai­na en tai­da men­nä, kun vir­si­nä on kui­ten­kin nii­tä ysi­sa­ta­sen ral­la­tuk­sia ja tok­ko­pa pap­pi­kaan nor­mi­sun­nun­tai­na saar­nas­taan täy­del­lis­tä hel­meä hioo. Mut­ta muu­ten kyl­lä.

Vuo­si­kier­ron mu­kaan tar­kas­tel­tu­na löy­tyy mui­ta­kin es­tei­tä. Tam­mi–hel­mi–maa­lis­kuus­sa va­raan sun­nun­tait hiih­tä­mi­sel­le jääl­lä, met­säs­sä tai aje­tul­la la­dul­la. Huh­ti­kuun sun­nun­tait me­ne­vät polt­to­puu­hom­mis­sa ja tou­ko­kuus­sa lam­ma­sai­to­jen teko vie ai­kaa.

Ke­sä­kuus­sa sit­ten on va­paam­paa, kau­nis li­tur­gi­nen väri vih­reä val­taa alaa ja vir­sis­sä soi ke­sän kai­ku. Nur­mi­kon leik­kuu kyl­lä täyt­tää usein sun­nun­tait ja met­sän­rai­vuul­la­kin on leh­te­vään ai­kaan hyvä käy­dä.

Hei­nä­kuus­sa olen mö­kil­lä ja kir­kos­sa­kin oli­si lii­an kuu­ma. Mut­ta kyl­lä al­ku­vuo­den kir­kos­sa­käyn­tiu­u­ras­tuk­sen jäl­keen jos­kus voi lo­maa­kin pi­tää. Elo–syys­kuus­sa mar­jas­tus, sie­nes­tys ja polt­to­puut uu­des­taan vie­vät sun­nun­tait, ei­kä kirk­koon mei­naa eh­tiä.

Loka–mar­ras­kuus­sa vai­mo on hir­vi­met­säl­lä ja sun­nun­tai­sin voi naut­tia ko­din rau­has­ta, ei­kä kir­kos­sa rau­hoit­tu­mis­ta niin­kään tar­vi­ta. Jou­lu­val­mis­te­lu­jen vuok­si jou­lu­kuus­sa kir­kos­sa käyn­tiä ei usein­kaan kan­na­ta edes suun­ni­tel­la.

Kyl­lä edel­lä mai­nit­tu­jen va­raus­ten vä­liin kirk­ko­py­hi­ä­kin mah­tuu. Ma­sis­tun­nel­mai­siin ju­ma­lan­pal­ve­luk­siin (pit­kä­per­jan­tai) en tie­tys­ti mie­luus­ti osal­lis­tu, en­ke­lit ei­vät ole iki­nä sy­tyt­tä­neet (mik­ke­lin­päi­vä) ja mui­ta­kin no go -päi­viä löy­tyy kym­men­kun­ta. Ja jos on pel­ko ka­ri­bi­a­lai­sis­ta nuo­ti­o­lau­luis­ta vir­si­nä ja tu­si­na­saar­nois­ta, niin osal­lis­tu­mis­ris­kiä ei kan­na­ta ot­taa. Ja kun ei kos­kaan tie­dä, mil­loin nämä ju­ma­lan­pal­ve­lus­ten oh­jel­mis­toon kuu­lu­vat, on pe­lat­ta­va var­man pääl­le. Ai­na voi ko­to­na si­lit­tää tai imu­roi­da.

Si­tä­kin ske­naa­ri­o­ta vä­lil­lä mie­tin, mitä ta­pah­tui­si, jos use­am­pi toi­mi­si ku­ten minä ja kä­vi­si ah­ke­ras­ti kir­kos­sa. Oli­si se pa­pil­le­kin mu­ka­vam­pi, kun sa­nan kuu­li­joi­ta oli­si run­saam­min. Ky­se­hän on vain ajan­käy­tön suun­nit­te­lus­ta ja pri­o­ri­soin­nis­ta. Ko­vin hel­pos­ti tun­tu­vat toi­set te­ko­syi­tä kek­si­vän.

Kir­joit­ta­ja on kirk­ko­val­tuu­tet­tu Hol­lo­lan seu­ra­kun­nas­ta.

Lue lisää aiheesta

Päivän psalmi

Luetuimmat

Digilehti

Epaper cover

Digilehti

Epaper cover