JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Mielipiteet

Heini Kontiainen: Vapaa elämään

8.4.2024
Heini Kontiainen

Hen­gi­tän si­sään. Hen­gi­tän ulos. Hen­ki kul­kee mi­nus­sa. Ju­ma­lan ryt­mi mi­nus­sa. Aja­tuk­set saa­vat tul­la. Ja ne saa­vat men­nä. Olen va­paa tu­le­maan. Olen va­paa me­ne­mään. Minä löy­dän.

Minä lii­kun su­rus­sa ja pe­los­sa. Elä­mä­ni pit­kä­per­jan­tait ovat ol­leet vah­vo­ja ko­ke­muk­sia. Ajat­te­len su­rua, joka on kuin pesä. Se voi ol­la pu­ris­ta­va paik­ka, jos­sa su­run ok­sat raa­pi­vat. Sa­mal­la kor­ke­al­ta su­run pe­säs­tä avau­tuu mai­se­ma, jota ei muu­al­ta näe. Pe­sään voi vä­lil­lä kä­per­tyä tuu­len suo­jaan, an­taa su­run vä­syt­tää. Sen van­gik­si ei tar­vit­se kui­ten­kaan jää­dä. Vä­lil­lä voin läh­teä. Su­run pesä ei ka­toa, mut­ta se saa ol­la vä­lil­lä etääm­pä­nä. Su­run pesä voi hil­jal­leen ra­ken­tua tu­tum­mak­si ja tur­val­li­sem­mak­si pai­kak­si. Olen va­paa tu­le­maan. Olen va­paa me­ne­mään. Minä löy­dän.

Lii­kun ilos­sa ja roh­keu­des­sa. Elä­mä­ni pää­si­äi­set ovat ol­leet myös vah­vo­ja ko­ke­muk­sia. Ajat­te­len Jee­sus­ta, joka on kuin port­ti. Hä­nen lä­vit­seen on kul­ke­nut val­ta­va su­run taak­ka, koko ih­mis­kun­nan pel­ko ja hä­peä. Hän mu­ser­tui sen kai­ken al­la, mut­ta ei jää­nyt tuo­ne­laan. Hä­nen lä­vit­seen on kul­ke­nut koko elä­män voi­ma kaik­ki­ne rie­mui­neen ja us­ko­mat­to­mi­ne ih­mei­neen. Hä­nel­lä on kuo­le­man ja tuo­ne­lan avai­met. Hän va­paut­taa siel­tä. Kuu­len hä­nen sa­no­van: ”Minä löy­dän si­nut.”

”Minä olen port­ti. Se, joka tu­lee si­sään mi­nun kaut­ta­ni, pe­las­tuu. Hän voi va­paas­ti tul­la ja men­nä, ja hän löy­tää lai­tu­men.” Näin sa­noo Jee­sus Jo­han­nek­sen evan­ke­liu­mis­sa.

Jee­suk­sel­le koko elä­män­kir­jo tun­tei­neen on tut­tua. Por­tin pie­let voi­vat hei­lua kum­paan suun­taan vain. It­se port­ti on ja py­syy ikui­ses­ti.

Olen va­paa tu­le­maan. Olen va­paa me­ne­mään. Minä löy­dän. Olen va­paa elä­mään.

”Ir­ti pääs­tä, olet va­paa läh­te­mään. An­na suu­ren tuu­len pu­hal­taa. Ir­ti pääs­tä, olet va­paa elä­mään. Va­paa pal­ve­le­maan Ju­ma­laa.” (Pek­ka Si­mo­jo­ki: Olet va­paa)

Kir­joit­ta­ja on Hei­no­lan seu­ra­kun­nan kas­va­tuk­sen pas­to­ri

Lue lisää aiheesta

Päivän psalmi

Luetuimmat

Digilehti

Epaper cover

Digilehti

Epaper cover