JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Mielipiteet

Ajattelen ääneen: Hetkessä on voimaa – yksi hetki voi kulkea mielessämme läpi elämän

Lahden seurakunnat

5.5.2021
Risto Nikula

Het­kes­sä on voi­maa, sa­no­taan. Ja näin se var­mas­ti on. Eri­tyi­ses­ti ih­mis­ten koh­taa­mi­ses­sa, mut­ta myös mui­den luo­ma­kun­nan elä­vien kes­kuu­des­sa. Ai­na­kin, jos voim­me luot­taa mi­nun ”em­pii­ri­seen tut­ki­muk­see­ni” elä­vien olen­to­jen kes­ki­näi­ses­tä vuo­ro­vai­ku­tuk­ses­ta.

Ha­lu­an ja­kaa seu­raa­van muis­ti­ku­van omas­ta lap­suu­des­ta­ni. Mi­nul­la it­sel­lä­ni on ko­ke­mus nuo­ruu­den yk­si­näi­sis­tä vuo­sis­ta 11–15-vuo­ti­aa­na. Naa­pu­ris­sa oli asu­nut, juu­ri ai­kuis­tu­nut nuo­ri mies, joka muut­ti Ruot­siin töi­hin. Lo­mail­les­saan ko­ti­paik­ka­kun­nal­la­ni hän tuli ai­na luok­se­ni ky­lään ja pe­la­si kans­sa­ni jää­kiek­ko­pe­liä.

Hän eh­kä aa­vis­ti, et­tä olin yk­si­näi­nen lap­si. Hän ei hyl­jek­si­nyt mi­nua, hyl­jät­tyä, kou­lu­kiu­sat­tua, eri­lais­ta, oma­laa­tuis­ta, yk­si­näi­syy­des­tä kär­si­vää pien­tä poi­kaa. Hän an­toi mi­nul­le täy­del­li­sen het­ken, läs­nä­o­lon­sa, ys­tä­vyy­den, voi­man, syyn elää.

Mies ei tien­nyt, mitä teki. En tien­nyt mi­nä­kään. Vas­ta myö­hem­min olen pys­ty­nyt oi­val­ta­maan, mikä voi­ma nois­sa ta­paa­mi­sis­sa oli. Ne koh­taa­mi­set ei­vät jää­neet vain nii­hin het­kiin, vaan koen, et­tä ne an­ta­vat edel­leen voi­maa mi­nun jo­kai­seen elä­mä­ni päi­vään.

Jee­sus oli het­kel­li­syy­den mes­ta­ri. Hän oli läs­nä siel­lä mis­sä oli. Hän ei ol­lut ih­mi­sen kuo­ri, joka hoki sa­no­maan­sa. Hän oli tot­ta it­sel­leen ja muil­le, jot­ka oli­vat hä­nen kans­saan.

Jee­sus näyt­ti, kuin­ka ih­mi­sen us­ko pys­tyi het­kes­sä voi­mal­laan muut­ta­maan maa­il­maa ja ih­mis­tä. Läs­nä­o­lo, het­ki, us­ko ja ih­me. Jee­sus osoit­ti, kuin­ka mitä vain hy­vää voi ta­pah­tua täs­sä ja nyt. Hän tie­si ju­ma­lal­li­ses­sa vii­sau­des­saan, ih­mi­sen viit­ta har­teil­laan, mis­tä ih­mi­syy­des­sä on ky­sy­mys.

Suu­rim­man het­ken Jee­sus an­toi ris­til­lä. Het­ken, joka mul­lis­ti koko maa­il­man. To­te­a­mal­la se on täy­tet­ty ja an­ta­mal­la hen­ken­sä ih­mis­ten täh­den. Sii­nä het­kes­sä oli ih­mis­kun­taa jä­ri­syt­tä­vä voi­ma. Tuo het­ki vai­kut­taa vie­lä tä­hän­kin päi­vään, tä­hän­kin het­keen ja mei­dän ih­mis­ten elä­mään.

Me em­me tie­dä, mikä on se val­ta­va voi­ma koh­da­tes­sam­me toi­sen ih­mi­sen. Ol­kaam­me siis läs­nä, täs­sä het­kes­sä, muu­ta ei ole. An­ta­kaa rak­kau­den vir­ra­ta kaut­tan­ne jo­kai­seen elä­vään. Se joh­taa ai­na hy­vään ja sen seu­rauk­set voi­vat kan­taa ikui­suu­teen as­ti.

Kir­joit­ta­ja on Lah­den seu­ra­kun­tien vt. per­he­neu­vo­ja.

Lue lisää aiheesta

Päivän psalmi

Luetuimmat

Digilehti

Epaper cover

Digilehti

Epaper cover