JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Palstat

"Aika lasten­lasten kanssa on pyhää" – juttu­sar­jassa lukijat kertovat pyhistä paikoistaan

Seija Kääriäinen. Kuva: Laura Visapää

Seija Kääriäinen. Kuva: Laura Visapää

Laura Visapää

19.9.2022
Laura Visapää

"Mi­nun pyhä paik­ka­ni on siel­lä, mis­sä lap­sen­lap­se­ni ovat. Koen iso­van­hem­muu­den ihan Ju­ma­lan mi­nul­le an­ta­ma­na teh­tä­vä­nä. Ai­ka las­ten­las­ten kans­sa oli tär­ke­ää jo ai­em­min, mut­ta nyt elä­ke­läi­se­nä voin pa­nos­taa sii­hen täy­sil­lä. Nyt voim­me yh­des­sä kii­reet­tö­mäs­ti teh­dä ar­ki­sia as­ka­rei­ta, pe­la­ta pal­loa, lii­mail­la tar­ro­ja, leik­kiä peik­ko­leik­kiä, tou­hu­ta mö­kil­lä ja käy­dä ham­mas­lää­kä­ris­sä. 

Hen­gel­li­ses­sä mie­les­sä lap­set ovat jol­la­kin ta­paa py­hiä ihan it­ses­sään. Jee­sus­kin sa­noi, et­tä 'jos el­let­te kään­ny ja tule las­ten kal­tai­sik­si, te et­te pää­se tai­vas­ten val­ta­kun­taan'.

Lap­set on Raa­ma­tus­sa ase­tet­tu meil­le esi­ku­vik­si. Mie­tin, et­tä mis­sä vai­hees­sa ih­mi­ses­tä niin usein hä­vi­ää sel­lai­nen lap­sen­kal­tai­suus, jo­hon Raa­ma­tus­sa vii­ta­taan. Toi­von mu­kaan se nä­kyi­si meis­sä myö­hem­min­kin, jot­ta us­kal­tai­sim­me ol­la ai­dos­ti sel­lai­sia kuin olem­me.

Joka il­ta lii­tän il­ta­ru­kouk­see­ni lap­sen­lap­set. He ovat il­ta­ru­kouk­se­ni Top 5 -lis­tal­la yk­kö­siä. Ru­koi­len, et­tä Ju­ma­la var­je­li­si hei­tä, oh­jai­si hei­tä oi­kei­siin elä­män­va­lin­toi­hin ja et­tä he löy­täi­si­vät Jee­suk­sen."

Sei­ja Kää­ri­äi­nen, Hei­no­la

Lue lisää aiheesta

Päivän psalmi

Digilehti

Epaper cover

Digilehti

Epaper cover