JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Mielipiteet

Setä­mies­huttua – "Jumalan työhön tarvitaan sekä runoi­li­joita että ramboja"

Lahden seurakunnat

2.10.2023
Ohto Oksanen

Esi­tel­möin taan­noin mies­te­nil­las­sa ai­hees­ta ”roh­ke­as­ti kris­tit­ty­nä mie­he­nä”. Ot­sik­ko on ny­ky­mit­ta­puus­sa lä­hes ke­ret­ti­läi­nen, kos­ka sii­nä ko­ros­te­taan mie­huut­ta. Sii­tä huo­li­mat­ta us­kal­tau­dun kir­joit­ta­maan 2 500 merk­kiä vä­li­lyön­tei­neen taan­tu­muk­sel­lis­ta se­tä­mies­hut­tua.

Ker­roin mies­te­nil­las­sa, et­tä kris­ti­nus­kol­le on käy­nyt ku­ten he­vo­sel­le. En­nen länk­kä­rit rat­sas­ti­vat sil­lä, Zor­ro miek­kai­li sen sa­tu­las­ta ja so­ta­pääl­li­köt joh­ti­vat sen se­läs­tä jouk­ko­ja. Nyt kou­lu­ty­töt ta­lut­ta­vat sitä ma­nee­sia ym­pä­ri, su­ki­vat vuo­ro­tel­len sen kar­vaa ja lait­ta­vat kuk­kia sen har­jaan. Ver­taus saat­taa ol­la pro­vo­soi­va, mut­ta vai­ke­as­ti kiis­tet­tä­vis­sä. Kris­ti­nus­kon evo­luu­tio si­nän­sä vas­ten­mie­li­ses­tä ris­ti­ret­kien ajas­ta ny­kyi­siin as­kar­te­lu­ker­hoi­hin on ol­lut yh­tä dra­maat­ti­nen kuin pol­len tie rai­vaa­ja esi-isien pel­loil­ta He­vos­hul­lun kan­teen. Sii­nä to­hi­nas­sa on raa­vas ja kars­ki mies pu­don­nut ko­nin­sa se­läs­tä.

Kun la­ti­no­fu­taa­ja te­kee maa­lin jäl­keen ris­tin­mer­kin, ei ku­kaan kysy, on­ko hän joku nör­de. Mis­sä ovat mei­kä­läi­set Ju­ma­lan tais­te­lu­va­rus­tuk­sen yl­pe­ät kan­ta­jat? Ei­kö kirk­kom­me sa­no­mas­sa ole tar­peek­si jy­tää? Ei­kö vir­ren­vei­suu ja vuo­ro­ru­kous saa tes­tos­te­ro­nia kie­hu­maan? Hil­jen­ty­mis­tä, poh­dis­ke­lua ja it­sen­sä tut­ki­mis­ta pii­saa. Mut­ta en­tä jos ha­lu­aa kyl­peä ko­ne­öl­jys­sä, ihail­la hau­ik­sia pei­lis­tä ja gril­la­ta lei­jo­nan si­sä­fi­let­tä sa­dan­tu­han­nen sco­vil­len kas­tik­kees­sa.

”Tar­vi­taan taas jo­tain uut­ta, joka pot­kua an­taa. Kyl­män kan­gis­ta­miin kalk­ku­noi­hin, jot­ka ni­me­äs kan­taa”, rii­mit­te­li gos­pe­lin ysä­ri­pop­poo Bass’n He­len. Uu­den si­jas­ta ihan vain kris­ti­nus­kon juu­ril­le pa­laa­mi­nen saat­tai­si kui­ten­kin riit­tää.  Se ei ol­lut nyn­ny­jen hom­maa, kun Jee­sus ser­va­si sad­du­keuk­sia ja Kas­ta­ja rous­ta­si He­ro­dek­sen. Tai kun Paa­va­li mars­si Ne­ron eteen ja Pie­ta­ri kään­nyt­ti cen­tu­ri­on. Se oli co­jo­ne­sia vaa­ti­vaa äi­jä­tou­hua par­haim­mil­laan.

En lous­ku­ta täs­sä sen ta­kia, et­tä kris­ti­tyn mie­hen pi­täi­si ol­la kuin Iso-Ars­ka tai Stal­lo­nen Sylt­ty. Mi­nut­kin saa pil­lit­tä­mään pelk­kä Nuus­ka­muik­ku­sen läh­tö syk­syl­lä ete­lään. Kris­ti­kun­ta on kui­ten­kin tar­vin­nut ja tar­vit­see edel­leen myös al­fau­rok­sia. Nii­tä, joil­la on kar­hun­kaa­don ja moot­to­ri­sa­haa­mi­sen ar­mo­lah­ja. Nii­tä, jot­ka nie­le­vät eh­tool­lis­vii­nin pi­ka­rei­neen ja luut­tu­a­vat hil­jai­suu­den ret­rii­til­lä lat­ti­aa. Nii­tä, jot­ka olem­me hu­kut­ta­neet sy­väl­li­syy­teem­me ja kar­kot­ta­neet kau­niil­la me­ta­fo­ril­lam­me.

Voi ol­la, et­tä he­vo­nen pi­tää enem­män si­lit­tä­mi­ses­tä kuin so­ti­mi­ses­ta. Ju­ma­lan työ­hön tar­vi­taan kui­ten­kin sekä ru­noi­li­joi­ta et­tä ram­bo­ja. On­ko ku­kaan muis­ta­nut kat­soa, löy­tyy­kö seu­ra­kun­nan ta­pah­tu­ma­ka­len­te­ris­ta jäl­kim­mäi­sil­le mi­tään.

Kir­joit­ta­ja on kirk­ko­val­tuu­tet­tu Nas­to­las­ta.

Lue lisää aiheesta

Päivän psalmi

Luetuimmat

Digilehti

Epaper cover

Digilehti

Epaper cover