JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Uutiset

”Yrityksen, erehdyksen ja kommel­lusten kautta” – pappi Kata­jis­tosta tuli livest­rii­maaja

Maija-Reetta Katajisto ei löytänyt pääsiäisvideoon rairuohoa hyvästä yrityksestä huolimatta. Kuva: Risto Kaakinen

Maija-Reetta Katajisto ei löytänyt pääsiäisvideoon rairuohoa hyvästä yrityksestä huolimatta. Kuva: Risto Kaakinen

23.3.2020
Janne Urpunen

Lau­neen kir­kon ju­ma­lan­pal­ve­lus ja Jout­jär­ven kir­kon Ki­pi­nä­mes­su lä­he­tet­tiin suo­ra­na Fa­ce­boo­kis­sa. Mo­lem­pia lä­he­tyk­siä oli te­ke­mäs­sä Lau­neen seu­ra­kun­nan pap­pi Mai­ja-Reet­ta Ka­ta­jis­to.

– Ihan uu­si jut­tu. En ole ai­kai­sem­min teh­nyt li­ve­lä­he­tyk­siä, en­kä oi­kein vi­de­oi­ta­kaan, Ka­ta­jis­to sa­noo.

Poik­keus­ti­las­sa pap­pi jou­tuu käyt­tä­mään poik­keuk­sel­li­sia rat­kai­su­ja.

– Kun poik­keus­ti­la al­koi, en­sim­mäi­siä re­ak­ti­oi­ta oli ah­dis­tus ja pel­ko. Nyt ta­ju­an jo, et­tä täs­tä voi seu­ra­ta hy­vi­ä­kin jut­tu­ja. Sel­kä sei­nää vas­ten olen al­ka­nut ym­mär­tää, min­kä­lai­sia mah­dol­li­suuk­sia tek­niik­ka tar­jo­aa. Hy­vin ke­vy­el­lä ka­lus­tol­la pää­see al­kuun. Yri­tyk­sen ja ereh­dyk­sen kaut­ta lä­he­tyk­sen te­ke­mis­tä opis­kel­laan, ei­kä kom­mel­luk­sil­ta­kaan ole väl­tyt­ty.

Lau­neen ju­ma­lan­pal­ve­lus jul­kais­tiin kah­des­sa osas­sa.

– On­nis­tuin va­hin­gos­sa kat­kai­se­maan lä­he­tyk­sen kes­ken kai­ken. Kun saim­me lä­he­tyk­sen käyn­tiin, kuva oli poi­kit­tain ja lä­he­tys piti lait­taa taas poik­ki. Mie­les­täm­me suo­riu­duim­me sil­ti en­si­ker­ta­lai­sik­si hy­vin. Saim­me hy­vää pa­lau­tet­ta. Li­ven te­ke­mi­nen on mu­ka­va ko­ke­mus, kun kan­nus­ta­vaa pa­lau­tet­ta tu­lee kes­ken lä­he­tyk­sen.

Hän sa­noo yl­lät­ty­neen­sä sii­tä, kuin­ka pal­jon ai­kaa li­ve­lä­he­tyk­sen val­mis­te­luun me­nee.

– Per­jan­tai­na har­joi­tel­tiin. Mie­tit­tiin ku­vaus­paik­ko­ja ja ku­va­kul­mia. Var­mas­ti ei osat­tu ot­taa kaik­kea huo­mi­oon. Ke­hi­ty­seh­do­tuk­sia toi­vo­taan.

Vii­kon­lop­pu­na lä­he­tyk­siä oli­vat Ka­ta­jis­ton li­säk­si te­ke­mäs­sä vä­hän tois­ta­kym­men­tä hen­ki­löä. Lä­he­tyk­set jat­ku­vat täl­lä vii­kol­la.

– Teh­dään vi­de­oi­ta Lau­neen seu­ra­kun­nan Yo­u­Tu­be-ka­na­val­le. Sun­nun­tain ju­ma­lan­pal­ve­lus lä­he­te­tään suo­ra­na Fa­ce­boo­kis­sa.

Lu­vas­sa on ai­na­kin pää­si­äi­sai­hei­nen vi­deo lap­sil­le.

– Yri­te­tään ta­voit­taa täl­lä ta­voin mei­dän kou­lu­lai­set, kun las­ten pää­si­äis­har­tau­det ovat tau­ol­la. Ja­et­tiin te­ki­jä­po­ru­kas­sa teh­tä­vät. Sain teh­tä­väk­se­ni muun mu­as­sa löy­tää jos­tain rai­ruo­hoa. En löy­tä­nyt, mut­ta il­mei­ses­ti veh­nä­no­ras ajaa sa­man asi­an.

Lue lisää aiheesta

Päivän psalmi

Luetuimmat

Digilehti

Epaper cover

Digilehti

Epaper cover