JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.

Taini­on­virran seurakunta hakkauttaa metsää Hartolassa

6.4.2021
Teemu Leppänen

Tai­ni­on­vir­ran seu­ra­kun­nan kirk­ko­neu­vos­to on päät­tä­nyt teh­dä kol­men heh­taa­rin avo­hak­kuun ja sekä har­ven­nuk­sia 15,5 heh­taa­rin alal­la Har­to­las­sa si­jait­se­val­la Ki­ve­län­mä­en ti­lal­la. Ar­vi­oi­tu tulo seu­ra­kun­nal­le on noin 85 000 eu­roa.

Har­ven­nus­suun­ni­tel­ma si­säl­tää ylis­pui­den pois­toa noin 1,5 heh­taa­ril­la, en­si­har­ven­nus­ta noin heh­taa­ril­la, har­ven­nus­ta noin 13 heh­taa­ria sekä avo­hak­kuu­ta kah­des­sa eri pals­tas­sa.

Kirk­ko­neu­vos­to val­tuut­ti Met­sän­hoi­to­yh­dis­tys Päi­jät-Hä­meen kil­pai­lut­ta­maan puun­myyn­nin. Yh­dis­tyk­sen edus­ta­ja on esit­tä­nyt myös puu­kau­pan jäl­keis­tä laik­ku­mä­täs­tys­tä ja tai­mien is­tut­ta­mis­ta 2,9 heh­taa­rin alal­le. Neu­vos­to siir­si pää­tök­sen hak­kui­den jäl­ki­hoi­to­töis­tä myö­hem­pään ajan­koh­taan.

Seu­ra­kun­nan vuo­den 2021 ta­lou­sar­vi­os­sa on puun­myyn­ti­tu­loik­si bud­je­toi­tu 120 000 eu­roa.

Kirk­ko­neu­vos­to esit­tää kirk­ko­val­tuus­tol­le 4 400 ne­li­ön suu­rui­sen ton­tin myy­mis­tä 39 000 eu­rol­la Hei­no­las­ta. Ran­ta­tont­ti si­jait­see Val­ke­an Veh­ka­jär­ven ran­nal­la Hei­no­lan kau­pun­gin Nuo­ra­mois­ten ky­läs­sä, ja sil­le saa ra­ken­taa loma-asun­non. Ton­til­le ei ole tie­tä. Etäi­syys seu­ra­kun­nan met­sä­au­to­tiel­tä ton­tin ra­jal­le on noin 150 met­riä. Tien­te­ko­kus­tan­nuk­set ai­o­taan ja­kaa puo­lik­si os­ta­jan ja seu­ra­kun­nan kes­ken. Myyn­ti­pää­tös on teh­tä­vä kirk­ko­val­tuus­tos­sa mää­rä­e­nem­mis­töl­lä ja lä­he­tet­tä­vä kirk­ko­hal­li­tuk­sen vah­vis­tet­ta­vak­si.

Lue lisää aiheesta