JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Sysmässä sijaitseva Pyhän Olavin kirkko odottaa peruskorjausta. Kuva: Markku Lehtinen

Sysmässä sijaitseva Pyhän Olavin kirkko odottaa peruskorjausta. Kuva: Markku Lehtinen

Sysmässä ja Hartolassa pohditaan seura­kun­ta­ti­lojen vähen­tä­mistä

12.3.2021
Markus Luukkonen

Tai­ni­on­vir­ran seu­ra­kun­ta tar­kas­te­lee mo­nien mui­den seu­ra­kun­tien ta­voin kiin­teis­tö­kan­taan­sa. Kirk­ko­neu­vos­to ni­me­si hel­mi­kuus­sa kiin­teis­töst­ra­te­gi­a­työ­ryh­män vuo­sil­le 2021–2022. Tai­ni­on­vir­ran seu­ra­kun­nal­la on ra­ken­nuk­sia las­ken­ta­ta­vas­ta riip­pu­en kaik­ki­aan 20–25. Osa ra­ken­nuk­sis­ta on vält­tä­mät­tö­miä seu­ra­kun­nan toi­min­nal­le, mut­ta osas­ta voi­tai­siin myös luo­pua. Sa­mal­la kiin­teis­töi­hin koh­dis­tuu mer­kit­tä­viä kor­jaus- ja yl­lä­pi­to­kus­tan­nuk­sia. Tai­ni­on­vir­ran seu­ra­kun­nan vuo­den 2021 bud­je­tis­ta kiin­teis­tö­me­not hauk­kaa­vat 20 pro­sent­tia. Suu­rim­mat kor­jaus­tar­peet ovat Sys­män Py­hän Ola­vin kir­kos­sa.

Kiin­teis­tö­jen vä­hen­tä­mis­tä poh­ti­vaan työ­ryh­mään ni­met­tiin kirk­ko­her­ra Je­re­mi­as San­ka­ri, ta­lous­pääl­lik­kö Tar­ja Uus­ta­lo, hal­lin­to­sih­tee­ri Mart­ti Komu sekä luot­ta­mus­hen­ki­löis­tä Jar­mo Hei­no­nen, Han­nu Kos­ken­nie­mi, Pir­jo Mä­ki­nen, Jere Por­va­ri sekä Pirk­ko Ran­ta­ha­ka­la.

Lue lisää aiheesta