JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Uutiset

Lahden seurakunnat harkitsee säästöjä keskus­ta­kort­te­leista – Nastolan seura­kun­ta­ta­losta ei ehkä luovutakaan

Uusien kaavailujen mukaan Nastolan seurakuntatalolle voitaisiin siirtää työntekijöitä, joiden työnteko ei ole sijainnista riippuvaista. Kuva: Markus Luukkonen

Uusien kaavailujen mukaan Nastolan seurakuntatalolle voitaisiin siirtää työntekijöitä, joiden työnteko ei ole sijainnista riippuvaista. Kuva: Markus Luukkonen

4.12.2020
Markus Luukkonen

Lah­den yh­tei­nen kirk­ko­neu­vos­to esit­tää usei­ta täy­den­nyk­siä sekä muu­tok­sia ai­em­min esi­tel­tyyn Lah­den seu­ra­kun­tien kiin­teis­tö­työ­ryh­män lop­pu­ra­port­tiin. Uu­des­sa toi­men­pi­de­suun­ni­tel­mas­sa on kä­si­tel­ty ai­em­paa tar­kem­min hal­lin­to- ja asi­a­kas­pal­ve­lu­ti­lo­ja Kirk­ko­ka­tu 5:ssä ja Va­pau­den­ka­tu 6:ssa.

Ny­kyi­siä ti­lo­ja voi­tai­siin uu­sien etä­työ­ko­ke­muk­sien pe­rus­teel­la tii­vis­tää. Nas­to­lan seu­ra­kun­ta­ta­lol­le siir­ret­täi­siin esi­tyk­sen mu­kai­ses­ti työn­te­ki­jöi­tä, joi­den työn­te­ko ei ole si­jain­nis­ta riip­pu­vais­ta. Va­pau­tu­via ti­lo­ja voi­tai­siin vuok­ra­ta ul­ko­puo­lis­ten käyt­töön. Va­pau­den­ka­tu 6:n ka­tu­ta­so ha­lu­taan kui­ten­kin säi­lyt­tää omas­sa toi­min­nas­sa.

Uu­det eh­do­tuk­set tar­koit­ta­vat, et­tä Nas­to­lan seu­ra­kun­ta­ta­los­ta ei luo­vut­tai­si­kaan ko­ko­naan. Sin­ne voi­tai­siin vaih­to­eh­toi­ses­ti si­joit­taa myös Nas­to­lan hau­taus­maan so­si­aa­li- ja toi­mis­to­ti­lat. Sääs­tö­jä voi­tai­siin saa­da vuok­raa­mal­la ti­lo­ja ulos tai pur­ka­mal­la toi­mis­to­sii­pi. Ke­hit­tä­mi­ses­tä on kes­kus­tel­ta­va kaa­voit­ta­jan ja mu­se­on kans­sa, kos­ka ra­ken­nus on suo­jel­tu.

Lau­neen alu­eel­la ha­lu­taan käyn­nis­tää suun­nit­te­lu, jol­la tur­va­taan seu­ra­kun­nal­le noin 300 hen­ki­lön kirk­ko­ti­la, ti­lat nuo­ri­so­työl­le sekä Lii­po­laan so­pi­va rat­kai­su. Lii­po­lan seu­ra­kun­ta­kes­kuk­ses­ta ei luo­vu­ta en­nen näi­tä ti­la­rat­kai­su­ja. Pois­to­lis­tal­la ol­lut Ank­ku­rin seu­ra­kun­ta­ko­ti säi­ly­tet­täi­siin tois­tai­sek­si ta­saa­maan Met­sä­pel­lon seu­ra­kun­ta­ko­dis­ta ja Kirk­ko­ka­tu 7 ti­lois­ta luo­pu­mi­sen vai­ku­tuk­sia.

Lah­den seu­ra­kun­tien vä­hen­net­tä­vien kiin­teis­tö­jen lis­tal­la on kaik­ki­aan tois­ta­kym­men­tä koh­det­ta. Ti­la­vä­hen­nyk­sis­tä päät­tää kirk­ko­val­tuus­to 16. jou­lu­kuu­ta.

Lue lisää aiheesta

Kuhmoisten Papinsaaren vuonna 1966 valmistuneen siunauskappelin betonijulkisivut korjataan. Kuva: Markku Lehtinen

Kuhmoisten Papinsaaren vuonna 1966 valmistuneen siunauskappelin betonijulkisivut korjataan. Kuva: Markku Lehtinen

Markku Lehtinen

Uutiset
8.1.2021

Papinsaaren kappelin remont­ti­päätös saa kiitosta Kuhmoisista: "Nyt meillä on oikein hyvä tunnelma"

Papinsaaren siunauskappelin remontti on Hollolan seurakunnan suurin investointi sitten Sovituksenkirkon (kuvassa) rakentamisen. Kuva: Markus Luukkonen

Papinsaaren siunauskappelin remontti on Hollolan seurakunnan suurin investointi sitten Sovituksenkirkon (kuvassa) rakentamisen. Kuva: Markus Luukkonen

Markus Luukkonen

Uutiset
17.12.2020

Hollolan seurakunta investoi 1,5 miljoonaa euroa Papinsaaren siunaus­kap­pe­liin – "Asettaa lisä­pai­neita kustan­nusten karsi­mi­seksi muualta"

Lahden seurakunnilla on nyt suunta selvillä kiinteistöasioissa. Lahden yhteisen kirkkovaltuuston kokoukseen valmistautuivat keskiviikko-iltana hallintojohtaja Pasi Mäkelä, kiinteistöryhmän puheenjohtaja Kari Eskelinen ja puheenjohtaja Esko Taipale. Kuva: Teemu Leppänen

Lahden seurakunnilla on nyt suunta selvillä kiinteistöasioissa. Lahden yhteisen kirkkovaltuuston kokoukseen valmistautuivat keskiviikko-iltana hallintojohtaja Pasi Mäkelä, kiinteistöryhmän puheenjohtaja Kari Eskelinen ja puheenjohtaja Esko Taipale. Kuva: Teemu Leppänen

Uutiset
16.12.2020

Lahden seura­kun­tien kiin­teis­tö­vä­hen­nyk­sille sinetti

Uusien kaavailujen mukaan Nastolan seurakuntatalolle voitaisiin siirtää työntekijöitä, joiden työnteko ei ole sijainnista riippuvaista. Kuva: Markus Luukkonen

Uusien kaavailujen mukaan Nastolan seurakuntatalolle voitaisiin siirtää työntekijöitä, joiden työnteko ei ole sijainnista riippuvaista. Kuva: Markus Luukkonen

Uutiset
4.12.2020

Lahden seurakunnat harkitsee säästöjä keskus­ta­kort­te­leista – Nastolan seura­kun­ta­ta­losta ei ehkä luovutakaan

Padasjoen seurakuntatalosta luopumista harkitaan Hollolan seurakunnan uudessa kiinteistöstrategiassa. Padasjokelaisen Katri Sunelan poika Valtteri käy siellä päiväkerhossa. Kuva: Teemu Leppänen

Padasjoen seurakuntatalosta luopumista harkitaan Hollolan seurakunnan uudessa kiinteistöstrategiassa. Padasjokelaisen Katri Sunelan poika Valtteri käy siellä päiväkerhossa. Kuva: Teemu Leppänen

Teemu Leppänen

Uutiset
4.11.2020

Kiin­teis­töst­ra­tegia herätti Padasjoella huolen toiminnan jatku­mi­sesta – "Mikä täällä olisi se vaihtoehto?"

Päivän psalmi

Luetuimmat

Digilehti

Epaper cover

Digilehti

Epaper cover